نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو   

  توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

رس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

 

( )          

: ی
07 1386 

 

ی [ی ی ]* ی ѐ 30 ی ی ی ی یی ی ی:

 

ی ی ی ی ی Ԙ Ԙ ϡ . ی . ی ʡ ی ی ی ѡ یی ޡ ϡ ی ی ی یϻ.

ی ѐی: یی ی ϡ 30 ی یی ی ی ی یی ی یی ییی ی !

ی ѐ 30 ی ی ʘی ی ی. ی ѐ ی یی یی ی ی ی ѐی ی ѐ . ی ی . ی ی ی ی 30 ی ی. ی ی یی ی ǡ ی ی ی ی . ی ی 30 ی یی ی .

(یی ѐ ی یی یی ) یی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی э یΡ ی ی ی یی ѐ ی. ی ی ی .

ݘ یی ی ی ی ی Ԑ ی ی ی ی ʡ ʐ . ی یی ی یی ѡ ی ی. ی یی ی ی ϡ ی ی ی ی . ѡ ی ی ی.

ی ی ی : ی ی ی ی ǘ ییی /  ی ی ی ی ی ϻ. ی ی یϝ: ی ی ی Ȼ ȁیی یی  ی ی . 24 25.

ی یʿ ѐ. ی ی ی ی.

ǘ ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .

ʡ . . ی ی ی ی ی .

ی ی ی یی ی ی یی Ϙی ی ی یی . ی ی ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ی ی ی ϻ .

ی ی ی ی ǐј ی Ș ی Ȑی Ϻ ی ی . ی ی . ی ی ϡ Ȑی ی Ȑیی . ی ی . ی ی ی یϡ ی Ȑیی ی . ی ǐ ی .

ی ی یʡ ی ی ی ی ی 30 ی ی ی ی. ی ҡ ʘǁ ی ی ʡ یی یی ی ی ی! ی ی ی ی.

 ی ی ی ی ی ی ی ی 29 ی 1332 ی : ی ϐی یی ی ϡ ی ی. ǐ ϐی ی ϡ یی . ی ی ی ی ی ϐی ѐ ǘی ʻ.

یی .

ی ی ی ی 30 ی . یی ی ی ی ی ی ی 30 ی یی ی یی ی. ی 30 ی ی .

ی ی یی 30 ی ی ی ی ی یی . ی ی ی یی ی ی ی . ی ی . ی ی ǡ ی ی ی ی ی ی Ԙ ی ʻ ی یی یی ޡ ی ی ی یϻ 

ی یΡ ی . ی ی ی ی ی ی ی ی : ی ی یی ی ییی. ی Ȑ ی ی ʐ ی ی ی .

ی. یی یی ǡ ی یʡ ی ی ی . یی ی ی ی ی ј ی ی ی .

펐 ʿ ی ی یی ی ی ی ییی ی : ی ی ی ی ϻ (یӡ 21). ی. ی .

펐 . ی ی ی یϡ . ی یی . ی ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی (ی ی ϡ ی ϡ ). ϐ ȡ ǐ .

펐 ی یϡ . ی ی ی ی . ی ی یی ی یی ی . یی : 500 ی ی یی ی ی ی ϡ یی . ی ی ی ی ی ϐѐ ϻ  ی یی ی ی یی ی ی: ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی .

ی یʡ ی ϡ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ѐ .

  14 1345  :... ... Ԑ .

ی . ی ی ی ی : ی ی ی ی ی ϻ (ϐ ی) ی ی یϡ ی یی ی ی ی  ی یی ی ی : ی ی . ی . ی ی . ی ی یی .

ʡ . ϻ. ی یی یی ی ی ی. یی ϡ ی یی . ی ی ی ی یʡ ی ی ی . ی ی یی ی ی ی یی یی . ی ی یی ϡ Ȑ. ϡ . ی یی ی ی ی ی ی ی

ی یی ی ی ی یی یјیی ی! ی . ی یی ی یی یјی ϻ.

 

ی ی . ی ی ѐی ѐ ی ی ی ی ی . ѐ ی ی ی ی 1340 ی ی: یی ی ی. ی ʘ ʘ ی ی ی ی ی ی .

. . یی ی ی ی ی ی ԡ یی ی. یی ی ی ی (یی ) ی ی ( یی ) ی ی (یی ) ی ی. ی ی ʡ یی ی یی ی. ی . ی یی ی ی ی ی ϡ یی ی ی э یی ی   ی یی . ی یی ی یی یی ی ǎ . ی یی ی ی.

 ѐ 30 ی ی یی ʡ ی . ی ی ی ی یی ی ییی ی ی. 

 

ی یی 30 ی ی ʡ Ͽ ی ی ی 30 ی ی ی ی . یی ی یی И ی.

ی ی 30 ی ی ی ی ی ی ی ی ی. یی 30 ی ی ی ی ی یی .

ی : ی ͘ ی Ԙی ѐ : ی ǘی ϻ. یی 30 ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی. ی ی ی ی ǘی ϻ ی . ی ҡ ی ʡ ی ی. ی ی ѐی ی ی ǘی ی : ǐ ی ی ی ی Șی ی ی ی ی ی ی. ی ͘ ی ی ی ʡ ی... ͘ ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی ϻ. ( )

ی ǘی ی ی ی ی ی ی ی ޡ ی ی ی ی یی ی ی. ѐ 30 ی ی ی ϡ ی ی ی. ی ی یی ی .  

ی ی ی ی ی ی Ͽ ی ی ی . ی   ی ی ی ͘ ی . ی ی یی ی ی ǘی ی ی.

یی ی ی ی ϡ ǘی ی ی ǐی ی ی ǘی ی ی.

ی ی ǎ ی ی Ș ی ی ی ǘی ی ی. ی ǎ ی仡 ی ی یی Ȑیی ѐ ی юی ی ی یϡ ی یی ی. ییی ی ϡ ی ی . ( ی ی) юی 捘ی ی یی ی . ی ی ی ǘ ی ی .

ی ی ی ی ی ی ی. ǐ 30 ی ی 㡝 ی ǘی ی ǘی ی ی 28 ی. ی 30 ی ǘی ی 28 ی.

ی ی ی ی ی ی ی ی یԡ ی یی . ی ی ی یی ی ǐ ی ϡ ی ی ی ی . ی ی ϐ 30 ی ی ی ی ѐ ی ޻ ی ی ی ѐ ޻ ی .

ی ی ی یی ی . ی ی ی Ԙ ی ی ی . ی ی ی ی ی ј ی ی یی ѡ ی ی. ی ی. ی ی ی ј . ی ی:

ی یی یی. ی ی ی ј ʘ ( یی) . ی ی э ی ǘ ϡ یی Ԙی ی ی ی ϻ ی یی .

  ی ϐی ی ی یی ј ی ی ی : ی ی ی ѐ ی ی ی ی ی . ی یی Ԙی ی ی ی . ی ی یی ϡ یی یی یی ی ی ی ی. ی ی ی ی : ی ی ی ی ی.

ی ی ی ј .

ی ی ی :

ϡ ǡ Ԙ ϡ ϡ . ј. ͘ϡ ͘ ͘.

 

ϡ ݘ ͘ ј ǡ . Ԙ .

 

: ی : ی ی . ی ی ی ϡ ی ی . ی ی ʺ Ԙ ی ی ی ی ی ǘیʡ ی ی ی .

 

ʡ یی ی ی 31 28 32 ی یی 76 84 ǘی ی ی . ی ѐ ی ی ی ی . ی ی ی ی ی Ș ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ϡ ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ϡ ی ی ǐ ی ϡ ی ی ( ی ) ی ϻ. ( 65)

 

ی ی ی . یی ی ی ی یی ی یی . ی ی ی ی ی ی㡝 ی ی ی ی ی ی یی ی ی . ی ی یی ی ی ی ی ی. ی یی ی ȡ یی ی ی .

ی ی ǘی ѐ Ԙی ǡ ی .

:

ی㿝

1.     ی ی ی ی ʿ ی э   ی ǡ ی یی ی ی یی ی. ی ی ی ی ی ی ʡ ی یی ی ی ی. ѐ ی ی ی ( ی ی ) یی ( ی ǡ ی ی ی ).

2.     ی ی ی ی ی Ͽ ی ی . ی ی ی. ǘ ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی. یی ی ϐی ی یی ϻ ی ی یԐی ی .

3.      30 ی یی ی ϝ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ј ی یی. ی ی ی ϡ ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ǘی ی ی ی ی ǘی ی . ј ی .   ی ی ی ی ی ǘی ی ی . 30 ی ی 28 ی ی. ی ی ی 2 3 ی ی .

ی Ԙ   ی ی ی . ѐ ی ی ی ی ϡ ی یϻ. ی ی ی ی ی .

ی ی ی ی. یی ی یی ѐ ی .

ی 䡝 ی ی ǘ یی ی ی:

ϡ 17 :

ی ی ی ی ی ی ی .   ی ی ی ی ی ی .

ی ϡ یی ی ی ی ی ی ی Ϻ یی ϐی ی ی ϡ ی ی ی . ی ی Ϻ ی ی ی ی ʡ ی ی . ی ی ی .

ی ѐ . ی

 

--------------

 

ی ییی ی ٧ ١٣٨۶ / ٢٩ یی ٢٠٠٧

 

*   ی یی ی یی ییی:[ی ی ]ی ی .

 

ی :

ی ʡ ǡ   ی ی ١٣٣١

http://www.ois-iran.com/ois-iran-3567-majmooah-ie-az-maghalat-wa-elamiyaha-dar-barahe-ghiyame-30-tir-1331.htm