نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 

آرشیو

بخشی ازمطالبی که ازطريق سامانه سازمان سوسياليست های ايران منتشرشده اند

*****

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

ادرس ایمیل سازمان سوسیالیستهای ایران

تاریخچه سازمان سوسیالیستهای ایران

اصول و اهداف سازمان سوسیالیستهای ایران

مجموعه ای از مقالاتدر باره سالگرد اعدام دکتر سيد حسین فاطمی

ويژه نامه کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ مجموعه ای از مقالات و بيانيه ها

مجموعه ای از مقالات و بيانيه ها  و اعلاميه ها در باره قيام سی تير ١٣٣١

مجموعه ای ازمقالات

به قلم دکتر منصور بیات زاده

مجموعه اي از مقالات و مصاحبه ها در باره تاريخچه جنبش دانشجوئی در زمان رژیم شاه ــ  کنفدراسیون جهانی

ويژه نامه انقلاب ٢٢بهمن سال ١٣٥٧ (سرنگونی رژیم محمدرضاشاه پهلوی)

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.tvpn.de/ois/ois-iran-archiv-js.htm

 

نطق تاریخی دکترمصدق در جلسه تغيير سلطنت

در مجلس شورایملی دوره پنجم قانونگذاری  ـ نهم آبان ماه ١٣٠۴ ـ در مخالفت با پایمال کردن اصول قانون اساسی مشروطیت و پادشاه شدن رضاخان سردارسپه

 

 

نطق دکترمصدق در مخالفت با وثوق الدوله و نقد  قرارداد ١٩١٩‏

در مجلس شورایملی دوره ششم قانونگذاری  ـ  ٢٩ شهریور ١٣٠۵ 

 

 

 

 نطق دکتر  مصدق در مخالفت با اعتبارنامه سيد ضياء الدين طباطبائی ـ

در مجلس شورايملی دوره چهاردهم ــ ١٦ اسفند ١٣٢٢ .

www.tvpn.de/ois/ois-iran-notghe-dr-mossadegh-dar-mokhalefat-ba-seiyedziaa.htm

 

 

 

 

نامه دکتر مصدق

 به سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در تهران

به تاریخ  ٢٢ اسفند ١٣٢٣

www.ois-iran.com/2015/aban-1394/ois-iran-7295-namahe_dr_Mossadegh_be_safire_Shorawie....pdf

 

 
 

 

درباره: طرح قانون خلع ید ـ

کپی متن مذاکرات مجلس، جلسه ١۴١ ـ شنبه هفتم اردیبهشت ماه ١٣٣٠

www.ois-iran.com/2015/aban-1394/ois-iran-7295-A-copiye_mozakerate_141_majles.pdf

 

 

 

اولين اقدام دولت دکتر مصدق لغو دستور شهربانی کل کشور دائر بر ممنوعيت تظاهرات کارگران  بمناسبت جشن اول ماه مه بود. پيام دکترمصدق بمناسبت روزگارگر در ١٠  ارديبهشت ۱۳۳۰ ( شب اول ماه مه ۱۳۵۱) از راديو تهران پخش شد و در واقع اولين پيام دکترمصدق در دوران نخست وزيری اش بود.

 پيام دکترمصدق بمناسبت روز کارگر   

در سال ۱۳۳۰ *

ـ «...در اينجا از دو دسته هموطنان عزيزم در خواستی دارم که ناچارم آن را عرض کنم و از حضورشان تقاضا نمايم با قبول آن به من کمک کنند.

تقاضای اول من از بعضی از آقايان ارباب قلم و روزنامه نگاران است که از آزادی سوء استفاده نکنند و عفت قلم را هميشه رعايت نمايند ـ  زيرا هيچوقت نمی خواهم ترتيبی پيش آيد که آنها نتوانند منويات خود را اظهار کنند ولی اظهار منويات و استفاده از آزادی بايد تا حدی باشد که به آزادی ديگران و حقوق مشروع آنها و به امنيت مملکت خللی وارد نکند.
تقاضای دوم من از هموطنان عزيزم کارگران است، که من آن ها را مثل فرزندان حقيقی خودم دوست دارم و می دانم آن ها زحمت می کشند، و نان می خورند، و از کار ديگران سوء استفاده نمی نمايند.
اميدوارم فردا بمناسبت روز اول ماه مه، که عيد کارگران دنياست و آن ها هم بالطبع در آن جشن بزرگ شرکت می کنند، طوری رفتار نمايند که نظم و ترتيب و آرامش آنها برای ديگران سرمشق شود
. ...». ـ  ادامه

 

 

 

 

نامه دکتر مصدق به «موريسون»،

 وزير امورخارجه انگلستان

 

 «١۶ اردی بهشت ٣٠ ...مقصود ار ملی کردن صنعت نفت کاملا ً روشن است.ملت ایران می خواهد از حق حاکمیت خود استفاده و بهره برداری از منابع نفت را خود بعهده داشته باشد و جز اجرای قانون ملی شدن صناعت نفت مقصودی ندارد...»

http://www.ois-iran.com/ois-iran-sanade-shomarahe-pandj(5)-namahe-dr.mossadegh-be-wazire-omore-kharejahe-engelestan-16-ordibehesht-1330.htm

 

 

 
 

متن کامل سخنرانی دکتر مصدق

 در چهارم مهرماه ١٣٣٠ در میدان بهارستان

بامداد روز چهارم مهر، به طوری که قرار بود نخست وزیربرای تقدیم گزارش نفت به اتفاق وزیران  در مجلس شورای ملی حضور یافت، اما چون در مجلس شورای ملی اکثریت حاصل نشد و بیش از ۶۶ نفر از وکلا در جلسه شرکت نداشتند، قرائت گزارش نفت ممکن نگردید. نخست وزیر در میدان بهارستان مستقیماً برای مردم به سخنرانی پرداخت....   ـ

ای مردم! ـ شما مردم خیرخواه و وطن پرست که در این جا جمع شده اید، این جا مجلس است و هرجا که یک عده مخالف مصالح مملکت باشند مجلس نیست....    ـ

http://www.ois-iran.com/2012/esfand-1390/ois-iran-5869-gozareshe_mossadegh_be_mardom_dar_4_mehr_1330.pdf

 

 

 

 

متن نطق‌ دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه

ـ دوشنبه نهم ژوئن ١٩۵٢/١٩ خرداد ١٣٣١

 

http://www.ois-iran.com/2018/ordibehesht-1397/ois-iran-7933-dr_Mossadegh_dar_dadgahe_Lahe-ghesmate_yek.htm

 

 

 

نطق تاريخی دکتر مصدق  در ٢٩ اسفند  ١٣٣١

دکتر مصدق در ٢٩ اسفند ١٣٣١ نطق تاریخی خود را بوسیله رادیو ایراد کرد. طی آن نطق دورنمای زنده ای از جریان دوساله کارنفت در برابر دیدگان ملت ترسیم کرد ودراین نطق برای اولین بار مذاکرات اخیر مصدق ـ هندرسون بطور رسمی افشاء گشت.

 

 

 

دکتر مصدق  ۲۳ روز مانده به کودتا خطاب به مردم چه پیامی داد؟

هم‌وطنان عزیز!... دولت ناچار است صریحا اعلام کند که با وضع کنونی مجلس امید هیچ‌گونه موفقیتی در مبارزه ملت ایران نیست... دولت در این لحظه حساس تاریخی مشکلی را که با آن مواجه شده با ملت در میان می‌گذارد و راجع به این مجلس از خود مردم سوال می‌شود که اگر با ادامه وضع کنونی مجلس تا سپری شدن دوره ۱۷ تقنینیه موافقت دارند دولت دیگری روی کار بیاید که بتواند با این مجلس همکاری کند و اگر با این دولت و نقشه و هدف آن موافق‌اند رای به انحلال آن بدهند تا مجلس دیگری تشکیل شود که بتواند در تامین آمال ملت با دولت همکاری کند.  ـ

http://www.ois-iran.com/2020/mordad-1399/ois-iran-8738-dr.Mossadegh-23-roou-mandeh-be-kodeua-khatab-be-mardom-tche-payamie-dad.htm

 

 

 

علل سقوط دولت من ــ  دکتر محمد مصدق

منبع: کتاب خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق ـ

 صفحات ١٨١ تا ١٩٧

 

 

 

 دکتر مصدق ـ در مقدمه کتاب « خاطرات و تألمات»، در رابطه با بخش سوم آن کتاب می نويسد:ـ

بخش سوم  کتاب « خاطرات و تألمات» راجع بانتقاداتی است که شاهنشاه اخيرأ از من و کارهای دولت من در چند فصل از کتاب «مأموريت برای وطنم» و بيش از همه در فصل پنجم فرموده اند که هر کدام را درفصل مخصوص بخود نقل ميکنم و جوابی که مقتضی است ميدهم. ـ

منبع: کتاب خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق ـ

صفحات  ٣٣٧ تا  ٣٩٢

 

 

 

از آخرین دفاعیات دکتر مصدق در بیدادگاه نظامی

جلسه سی و چهارم ـ ٢٨ آذر ١٣٣٢

ـ «آری تنها گناه من و گناه بزرگ و بسیار بزرگ من این است که صنعت نفت ایران را ملی کرده ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی عظیم ترین امپراطوریها ی جهان را از این مملکت برچیده ام و پنجه در پنجه مخوف ترین سازمانهای استعماری و جاسوسی بین المللی درافکنده ام و به قیمت از بین رفتن خود و خانواده ام و به قیمت جان و عرض و مالم  خداوند مرا توفیق عطا فرمود تا با همت و اراده مردم آزاده این مملکت بساط  این دستگاه وحشت انگیزرا درنوردم. من طی این همه فشار و ناملایمات ، این همه تهدید و تضییقات از علت اساسی و اصلی گر فتاری خود غافل نیستم و بخوبی می دانم که سرنوشت من باید مایه عبرت مردانی شود که ممکن است در آتیه در سراسر خاورمیانه در صدد گسیختن زنجیر بندگی و بردگی استعمار برآیند....» ـ ادامه

 

 

 

نامه هائی از دکتر مصدق

 درباره چگونگی ساختار تشکيلاتی جبهه ملی ايران 

 و پيام به کنگره جبهه ملی ايران ، نامه های دکتر مصدق به شورای مرکزی جبهه ملی ايران، کميته دانشجويان جبهه ملی ايران،هيئت اجرائی سازمانهای جبهه ملی ايران در اروپا، دکتر سيد علی شايگان، اللهيار صالح ، خسرو قشقائی

 

 

 

جبهۀ ملی ایران - تهران ، کتابهای:  ـ

 خاطرات و تالمات مصدق  ـ

 محمد مصدق در محکمه نظامی ــ

اسناد نفت و نطق ها و نامه های تاریخی ــ

 دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدید نظر نظامی ــ

امید ها و نا امیدی ها، خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی

را برای استفادۀ علاقمندان بر روی تارنمای جبهۀ ملی ایران - تهران قرار داده است.  دوستداران تاریخ معاصر ایران می توانند بطور رایگان ، آن کتاب ها را دانلود و مورد استفاده قرار دهند. ادامه

 

 

«چه چیزی از مرحوم مصدق یاد گرفتید؟

محمود مصدق: درستی، درستی، درستی»  ـ

گفت‌و‌گو با نوه دکتر مصدق که پیرترین پزشک ایرانی و متخصص نازایی است

 

 

 

نوه مصدق به فرزند کاشانی:

تاریخ جواب ادعای شما را داده است

با کسینجر و برژنسکی در دانشگاه هاروارد هم‌اتاقی بودم

        ماجرای چک مصدق برای آیتالله کاشانی  

 

 

 

تأملی بر گفتار آقای دکتر سيد محمود کاشانی

ــ فرزند آيت الله سيد ابوالقاسم کاشانی ــ

در رابطه با سياست و عملکرد دکتر مصدق و کودتای 28 مرداد 1332

و اشاره ای کوتاه به شيوه و متد تبليغاتی سردمداران جمهوری اسلامی

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ١٠ شهريور  ١٣٨٣

 

 
 
 

همه می گویند کودتا بود الا فرزند آقای کاشانی!

انقلابِ امام خمینی و نام و یاد مصدق

عصر ایران؛ مهرداد خدیر- هر سال نزدیک سالگرد کودتای 28 مرداد 1332 که می شود آقای سید محمود کاشانی فرزند آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی مصاحبه می کند یا مقاله می نویسد یا در برنامه های تلویزیونی ظاهر می شود تا چند موضوع را ثابت کند:

اول این که آنچه در 28 مرداد 1332 رخ داد کودتا نبود. جالب این که خانم مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا در دولت بیل کلینتون می گوید کودتا بود و امیر اسدالله علم یار گرمابه و گلستان شاه در خاطرات خود در روز پنج شنبه 11 آبان 1348واژه کودتا را به کار می برد و ثریا اسفندیاری هم در خاطرات خود می نویسد به پادشاه گفتم اولین پادشاهی باش که علیه دولت خود کودتا می کند اما پسر آقای کاشانی می گوید کودتا نبود!

دومین موضوعی که جناب ایشان هر سال در ایام نزدیک به کودتا بر آن اصرار دارد این است که مرحوم ابوی را به عنوان رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران معرفی کند و مردم ایران را از آنچه خطا می پندارد برهاند.

http://www.ois-iran.com/2017/mordad-1396/ois-iran-7570-28_mordad-hamah_miguyand_kodeta_bud_ela---.htm

 

 

 

آیت الله کاشانی: دکتر مصدق یاغی طاغی به دلیل ایستادن در برابر بیضه اسلام و عدم اطاعت از شاه باید اعدام شود

ـ اکبر گنجی

امروز سالگرد کودتای آمریکایی/انگلیسی/فقیهانه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دکتر محمد مصدق است. برخی از روحانیون نامدار در این کودتا نقش آفرینی کردند. آیت الله ابوالقاسم کاشانی نیز نقش مهمی در کودتا، حمایت از "دولت کودتا" و شاه داشت. ادامه

 

 

 

متن کامل سخنرانی آیت الله طالقانی در روز ١۴ اسفند ١٣۵٧،

 در سالروز درگذشت دکترمصدق در احمدآباد

www.ois-iran.com/2017/azar-1396/ois-iran-7728-matne_kamele_sokhanraniya_Ayatollah_Taleghani_dar14_esfand_1357_dar_Ahmadabad_salroze_dargozashte_dr_Mossadegh.htm

 

 

در روز ١۴ اسفند ١٣۵٧

«یک میلیون نفر برمزاردکترمصدق» ـ روزنامه اطلاعات

درسراسر ایران ـ «میلیونها نفر از مصدق تجلیل کردند» ـ  روزنامه کیهان

www.ois-iran.com/2017/azar-1396/ois-iran-7729_gozareshe_maraseme_salmarge_dr.Mossadegh_da_14_esfande_1357_dar_ahmadabad.htm

 

 

جمهوری اسلامی از منظر برادر بزرگتر بنیانگذار

یادبود بیستمین سال خاموشی سید مرتضی پسندیده ــ

به قلم دکترمحسن کدیور

http://www.ois-iran.com/2016/aban-1395/ois-iran-7498-ayatollah_Pasandidah_darbarahe_Jomhuriye_Islami.htm

 

 

 

سید رضا زنجانی و تکفیر خمینی؟! ـ
سی و سومین سالگرد خاموشی آن که بر جنازه مصدق نماز گزارد ـ

 به قلم دکترمحسن کدیور

آقا سید رضا زنجانی (۱۲۸۲-۱۳۶۲) یک سال از آقا سید روح الله خمینی (۱۲۸۱-۱۳۶۸) کوچکتر بود. هر دو شاگرد آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم بودند. هر دو فقیه با استبداد شاهنشاهی و استیلای اجانب مبارزه کردند، اما با دو خط مشی کاملا متفاوت. آقا سید رضا هرگز از وجوهات شرعیه استفاده نکرد و به شدت با ولایت فقیه، حکومت دینی و دخالت روحانیت در مناصب اجرایی مخالف بود. او مقرب ترین شاگرد آقا شیخ عبدالکریم استادش، نزدیک ترین روحانی به دکتر محمد مصدق قهرمان ملی شدن صنعت نفت، مؤسس نهضت مقاومت ملی پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ ، شاخص ترین روحانی مدافع جبهه ملی، و در زمره فعالترین منتقدان روحانی آقای خمینی محسوب می شود.ادامه

 

 

 

 

آیت الله سید مرتضی پسندیده  برادربزرگتر آیت الله خمینی 

 درباره دکترمصدق اظهار کرده اند:

  «... فقط راجع به مرحوم دکتر [محمد] مصدق تصدیع می دهم. علاوه بر تمام اخلاق و رفتار خوب ملاقاتهای مکرر که در محل ایشان داشتم، و ایشان همیشه در بستر خوابیده بود، و اطلاعاتم را به عرض می رسانم. ایشان علاوه بر خدمات خوب اسلامی و درست که داشتند، شخصا متدین و اخلاق اسلامی رفتار می نمود، و وصیت نامه‌ی ایشان به خط خودشان نزد این‌جانب بود که برای مکه و عتبات و واجبات اسلامی به خط خود وصیت داشتند، در خدمات به اسلام و مسلمین و احکام اسلام در مملکت ایران یک نفره بودند، در تمام اعمال و رفتارشان خوب و اسلامی بود، و نامه وصیت‌ نامه مکه و زیارات و احکام بسیار کوشش داشت، که بنده دیانت و اخلاق ایشان هرکسی برخلاف بنویسد نمی تواند ثابت نماید. ایشان صلاحیت دینی و ایمانی و اسلامی و مملکتی را داشتند، و إعلام خلافْ ناصحیح و جایز نیست. ...». (۲۷)

آیت الله خمینی:

 کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سیلی اسلام بر دکتر محمد مصدق بود ـ

 اکبر گنجی

 

 

 

 دکترابوالحسن بنی صدر در کتاب « خیانت به امید» ـ [نشردرخارج کشور، 1382، ص 343 ] می نویسد:   ـ

«  آقای خمینی  اجازه داد ده درصد از سهم امام صرف چاپ ونشر این کتابها بشود. اومی دانست که ما انتشارات مصدق ایجاد کرده ایم و نطق های مصدق راچاپ می کنیم.همین آقای خمینی که امروزمی گوید مصدق سیلی به اسلام زد، آنروز  اجازه می داد که وجوه شرعیه صرف چاپ نطق های همین مصدق بشود. در همین زمان نیزبود که رژیم شاه پس ازملاحظه این گرایش به ما،برسخت گیریها نسبت  به ما افزود.» ـ

به نقل از جلد سیزدهم کتاب« مصدق ، نهضت ملی ، رویدادهای تاریخ معاصر ایران» ـ جمال صفری

http://www.ois-iran.com/2019/tir-1398/ois-iran-8381-Jamal_Safari_ketabe-Mossadegh_Nehzate_Melli_jelde_13.htm

 

 
 
 

 دفاع از مسلمانی مصدق ـ [*] ـ    

   به مناسبت پنجاهمین سالگرد خاموشی زنده یاد دکتر محمد مصدق ـ  دکترمحسن کدیور

ـ «...در ۱۴ اسفند ۱۳۵۹ در ضمن مصاحبه ای خبرنگار این سوال را از آقا سید رضا زنجانی می پرسد: «جنابعالی که از نزدیک با مرحوم دکتر مصدق آشنائی داشته اید درباره عقاید و نظریاتش در زمینه حکومت قانون و مملکت‌داری بویژه نظریاتش درباره دین مبین اسلام و نقش دین در حرکات و جنبشهای اجتماعی ایران برای خوانندگان روزنامه (مردم ایران) بیان فرمایید. پاسخ وی: آن مرحوم بدون تردید مسلمان معتقدی بود و اسلام را بالاتر از آن می دانست که آن را وسیله پیش‌برد مقاصد سیاسی و جلب افکار قرار بدهد. در تعجبم که به چه مبنا این سوال مطرح شده است! کدامیک از نخست وزیران و وزیران قبلی و بعد کابینه ایشان مسلمان تر از ایشان بودند. او شخصیت سیاسی بود نه مبلّغ رسمی مذهب. (۱۰)...»   ـ

http://www.ois-iran.com/2017/esfand-1395/ois-iran-7533-Mohsen-Kadivar-dar-defaa-az-mo0salmani-Mossade

 

 

 

ﺁمر کودتا، ﺁیزنهاور  در باره شخصیت مصدق گفته است ـ [*] ـ

به روایت دیگر، مرحوم صالح گفته است که: « ...ولی من دیگر ماندن در امریکا را به صلاح و مصلحت نمی دانستم.( وی در آن وقت سفیر کبیر ایران در امریکا بود ) بنابراین جواب دادم که من یک سال از پله های  وزارت امور خارجه امریکا بالارفته ام و گفته ام مصدق قهرمان است. مصدق ناجی ملت ایران است. مصدق پدر ملت ایران است. مصدق مظهر ملت ایران است وکسی است که با بزرگترین دولت استعمارگر جهان مبارزه نموده و او را به  زانو در آورده است. آیا صحیح است که اکنون به خاطر پست ومقام از عقیده ام دست بردارم؟ خیر ، چنین چیزی امکان ندارد . لذا  از مقام خود استعفا دادم...» ادامه

 

 

مصدق گم‌شده تاریخی وجدان جمعی ما ـ

 مهندس عزت الله سحابی

مقدمه مرحوم عزت الله سحابی بر کتاب همه مردان شاه،

 استیون کینزر، ترجمه لطف‌الله میثمی – چاپ سوم ۱۳۸۸، نشر صمدیه

نهضت ملی‌شدن نفت ایران، یک حادثه تاریخی گذرا نبود که یک چند درخششی داشته باشد و سپس به‌تدریج رنگ ببازد و از خاطره‌ها محو شود، بلکه جنبشی مردمی و درون‌زا بود که الگو و رهنمود از هیچ جریان و ایدئولوژی دیگر، اعم از ایرانی یا غیر ایرانی نگرفت. این نهضت آثار و پیامدهای عمیقی در ایران و جهان به‌جای گذاشت که آن را از یک جریان عادی و لحظه‌ای مبارزاتی متمایز می‌کرد، ادامه

http://www.ois-iran.com/2015/ordibehesht-1394/ois-iran-7098-Sahabi-Mossadegh.htm

 

 

 

مصدق الگواست نه اسطوره(متن کامل)ـ

نويسنده : مهندس غروی
ـ  07 مر داد 1386


 

متن کامل سخنرانی مهندس[سید علی اصغر]غروی در مراسم بزرگداشت 30 تیر در جمع اعضای نهضت آزادی ایران و نیروهای ملی مذهبی:

 

«ای آزادی چه زندان ها برایت کشیده ام و چه زندان ها خواهم کشید و چه شکنجه ها تحمل کرده ام و چه شکنجه ها تحمل خواهم کرد، اما خود را به استبداد نخواهم فروخت. من پرورده آزادی ام. استادم علی است، مرد بی بیم و بی ضعف و پر صبر، و پیشوایم مصدق، مرد آزاد، مردی که هفتاد سال برای آزادی نالید».

 

از دو جهت این جمله را برگزیدم: یکی بدلیل مضمونش که همان طور كه شرح خواهم داد، مرتبط با مناسبت 30 تیر است و دیگری بدلیل اینکه دفاعی کرده باشم از شریعتی مظلوم که این روزها به ضدیتی از نوع لنینیستی با دموکراسی متهم شده است!

 

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-3054-a.htm

 

 

 

 

 

راه مصدق راه آسانی نیست ـ عباس امیر انتظام

 

ــ زنده‌یاد دکتر محمد مصدق در طول دوره حضورش در صحنه سیاسی ایران براساس عقاید و باورهایش، که نشأت گرفته‌ از عشق به وطن و هموطن بود، در اثر رفتارهای خود تبدیل به چهره‌ای تاریخ‌ساز شد که‌ آینده دور و نزدیک ملت ایران را دگرگون ساخت. ادامه

 

 
 
 

مردی که باید از نو شناخت

فلسفه اندیشه سیاسی اجتماعی

 دکتر مصدق * ـ

علی اصغر حاج سید جوادی

[به انضمام توضیح هیئت تحریریه نشریه اینترنتی «جنبش سوسیالیستی» ــ نشریه سوسیالیست های مصدقی]*

صحبت از جای پای اندیشه اخلاقی دکتر مصدق در نسلهای پس از او و جای پای اندیشه سیاسی او در تاریخ ایران است. در توصیف اوست از زبان فردوسی که خردمند بود و بیدار و روش روان. و ادای دین به مردی است که زندگی را فدا کرد تا حقیقت ناب را از اسارت واقعیت آلوده نجات دهد. ادامه

 

 

 

 

میراث راهبردی مصدق  

عباس نعیمی جورشری، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی میراث راهبردی مصدق در شصت و ششمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد نوشت

اگر بپذیریم که هدف جامعه شناسی تاریخی استخراج الگوهای اجتماعی از متن وقایع گذشته است، آنگاه این پرسش مطرح می‌شود که این الگوها چه هستند و به کدام سوژه‌های تاریخی تعلق می‌گیرند. تاریخ معاصر هر جامعه‌ای بیشترین پتانسیل را جهت استخراج الگوی راهبردی دارد از این حیث که اشتراکات زیستی بیشتری را با زمان کنونی در برمی‌گیرد. اینگونه می‌توان پرسش مذکور را در باب دکتر محمد مصدق مطرح نمود. او به عنوان یکی از رهبران شاخص در تاریخ سیاسی ایران مطرح است که زعامت جنبش ملی نفت و دولت برآمده از آن را بر عهده داشته است. دولتی که با عمر دو سال و نیمه‌اش توسط کودتایی چند وجهی سرنگون شد. اکنون که در شصت و ششمین سالگرد کودتا قرار داریم، می‌توان پرسید میراث راهبردی مصدق برای ایران کنونی چیست؟  ـ ادامه

 

 

 

 

ـ ٢٩اردیبهشت سالروز تولد دکتر محمد مصدق گرامی باد ـ دکتر حسین موسویان

ـ  «...از زمان انقلاب مشروطیت ایران در سال ١٢٨۵ خورشیدی یعنی یکصد وچهارده سال قبل تا امروز هزاران استان دار ، نماینده مجلس ، وزیر ، نخست وزیر ، پادشاه ، رهبرسیاسی و رئیس جمهوری در این سرزمین ظهور کرده و پس از مدت زمانی افول کرده اند . اما در میان این خیل عظیم چرا نام مصدق بر تارک تاریخ این دوران می درخشد و هر روز نام او با احترام بیشتر و درخشندگی فزون تر به چشم می خورد؟ . آنچه نام دکتر محمد مصدق را زنده نگهداشته ، افکار و اندیشه های او و عملکردش در طول ٧٠ سال زندگی سیاسی و اجتماعی اوست . مجموع این کردار ، رفتار و گفتار ٧٠ ساله مصدق یک الگو یا طرز تفکر یا مکتب را به دست می دهد که همان مکتب مصدق است و معتقدان به این طرز تفکر  مصدقی » نامیده می شوند.     ـ

مصدق یک شخصیت وطن خواه آرمان گراست . او نشان داد که از اعماق وجودش به پیشرفت و ترقی ایران و سعادت و رفاه ملت ایران علاقمند است و همه ی زندگیش را صرف این فکر و آرمانش کرده است . او وقتی قانون ملی شدن نفت را در مجلس شانزدهم تحریر می کرد ، با عبارت « به نام سعادت ملت ایران » آغاز کرد و بعد با عبارت « وبه منظور حفظ وتامین صلح جهانی » ادامه داد که هر کدام از این دو عبارت یک دنیا حرف در خود نهفته داشت . او معتقد است که توسعه و پیشرفت یک جامعه مانند پرنده ایست که با دو بال به پرواز در می آید . یک بال این پرنده توسعه سیاسی یعنی وجود آزادی های سیاسی و اجتماعی و بال دیگرش توسعه ی اقتصادی وصنعتی وعلمی میباشد . پرواز پرنده ی توسعه بدون این دو بال ممکن و میسر نیست. ...»ـ ادامه

 

 
 

 به مناسبت یکصد و بیست و پنجمین سالروز ولادت دکتر محمد مصدق

مصدق؛ جاودانه پیشوا ــ  پویا خوانساری
 
وجود نحیف دکتر مصدق از کوه البرز استوار تر و از نفت آبادان سوزان تر است"[1] "ـ
این عبارت مجله تایم شاید بهترین تعبیری است که می‌شوددرباره مصدق به کار برد. در تعریف و در نقد مصدق زیاد گفته اند و نوشته اند، اما چه چیز او را شاخص کرد؟ چه سرّی است که دهها سال پس از مرگ او ،هر آن جا که سخنی است از استقلال و در هر مجلس که یادی است از آزادی، نام ویاد او سینه به سینه و نسل به نسل بازگو می شود؟ به نظر می رسد آنچه او رادر میان دولتمردان تاریخ معاصر ایران متمایز و سرآمد ساخته است، همراه کردن توام چندین مولفه مثبت است. جهش اقتصادی، رشد سیاسی و نهادینه ساختن دموکراسی را می توان سه مشخصه اصلی دوران حکومت 28 ماهه دکتر محمد مصدق قلمداد کرد. 40 سال پس از آن دلگیرترین غروب دهکده احمدآباد، خلقیات وخصوصیات رفتاری اش چنان برجسته می نماید که سرسخت ترین دشمنان و فحاش ترین منتقدانش را نیز به کرنش واداشته است. آن که علامه دهخدا از او با عنوان " رهبر نابغه ایران، حضرت مصدق روحی فداه"[2] یاد می کند،خود را چنان بر صحنه تاریخ ثبت ساخته است که گویی طول مدت زنده بودنش فارغ از قید و بند زمان وضع شده است. اخلاص و صداقت پیرمرد جاودانه اش ساخت.  
ـ 
 
 
 

 

 

کتاب دکتر محمد مصدق و راه مصدق


بقلم دکتر منصور بيات زاده

 

١٩ آبان ١٣٨۴ برابر با ١٠ نوامبر ٢٠٠۵ ،مصادف با پنجاه و یکمین سالگرد اعدام دکتر سید حسین فاطمی، وزیرامورخارجه دولت ملی و قانونی دکتر مصدق

 

 

گفتگوي  نشريه اينترنتی  « مهر ايران »  با

 دکتر منصور بيات زاده

در رابطه با  انتشار کتاب 

« دکتر محمد مصدق و راه مصدق »  

١۵ بهمن ١٣٨۴ / ۴ فوریه ٢٠٠۶

 

 

راه مصدق و ارزشهای تشکيل دهنده آن «راه»

« متن سخنرانی دکتر منصور بيات زاده

در کنفرانس ١٢٩ امين  زاد روز دکتر محمد مصدق

 در ٢٠ خردادماه ١٣٩٠ (١٠ ژوئن ٢٠١١) در شهر لودويگس هافن ـ آلمان»

 

 

«ارزش های سياسی ـ اجتماعی نهضت ملی ایران کدامند ؟

        و«آیا در دوران جهانی شدن آن ارزش ها همچنان به اعتبار خود باقی هستند یا نه؟ » ـ

درجلسه «هوارارن نهضت ملی ایران» در هامبورگ

شنبه یازدهم شهریور ١٣٩١ برابر با  اول سپتامبر ٢٠١٢

  

دکتر منصور بيات زاده 

 

 
 

 

بررسی « مبانی و مواضع تشکيل جبهه در اپوزيسيون و نقش آن در تحولات سياسی و ايجاد و تحکيم دمکراسی در ايران»  ـ

متن سخنرانی دکتر منصور بيات زاده

عضو هيئت اجرائيه سازمان سوسياليستهای ايران

در جلسه کميته همبستگی هامبورگ

٩ ژوئيه ١٩٩۴ ــ  ١٨ تير ١٣٧٣

 

 

 

توضيحی کوتاه درباره دلايل پيوند مفاهيم

«آزادی و استقلال » دربين طرفداران «راه مصدق»

تأملی بر گفتار دکتر همايون کاتوزيان

در باره کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ـ

 بقلم: دکتر منصور بيات زاده ـ  ٣۱ مرداد ۱٣٨۹  

 

 

 

در دفاع از مبارزات استقلال طلبانه دکتر مصدق و نهضت ملی ايران

     *****

در نقد اظهارات و ادعاهای دکترپيروز مجتهدزاده در نوشته ی : ـ

  ـ «ادعانامه جدیدعلیه مصدق/ شاه کودتا کرد یا مصدق؟» ـ بخش دوم ـ

دکتر منصور بيات زاده   ــ   يکشنبه ١۴ اسفند ۱۳۹۰ - ۴ مارس ۲۰۱۲ 

در بخش اول اين نوشته به نقد بخشهائی از اظهارات و ادعاهای غلط ، بی ربط و حتی تحريف شده آقای دکتر پيروز مجتهد زاده در مقاله ی  «شاه کودتا کرد يا مصدق؟ »  (١)  پرداختم و با توجه به محتوی آن نوشته، متذکر شدم : «دکتر پيروز مجتهد زاده سعی کرده است برموضوع اصلی مبارزات دکتر مصدق و نهضت ملی ايران که قطع نفوذ دولت استعمارگر انگليس در صدر برنامه مبارزاتی اش قرار داشت، سرپوش بگذارد و تصويب قانون ملی شدن صنعت نفت در ٢٩ اسفند ١٣٢٩، تصويب و اجرای خلع يد و دفاع از دست آورد های آن مبارزات ـ يعنی حفظ « استقلال (حاکميت ملی)» کسب شده را نا دیده انگارد.». (٢) ادامه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                      بخش اول                 بخش سوم  

                   

 

 

ملی شدن صنعت نفت، عملی در خدمت "حاکمیت ملی"

گرامی باد خاطره ٢٩ اسفند ١٣٢٩ ـ روز ملی شدن صنعت نفت برهبری دکتر محمد مصدق

دکتر منصور بیات زاده ــ  ٢٩ اسفند ١٣٨٢ برابر با ١٩ مارس ٢٠٠۴ 

http://www.ois-iran.com/pdf173.pdf

 

 

 

 

خصوصیات اخلاقی و فضیلت های انسانی دکتر محمّد مصدّق

ــ جمال صفری ـ اسفند ١٣٩۴ـ

http://www.ois-iran.com/2016/esfand-1394/ois-iran-7380-Khodosiyat_Akhlaghi_dr_Mossadegh.htm

 

 

مردم آزاده ـ  علی اکبر دهخدا

ای مردم آزاده ! کجائید؟ کجائید؟          آزادگی افسُرد ، بیائید ، بیائید!

در قصه و تاریخ چو آزاده بخوانید       مقصود از آزاده شمایید شمایید

                                 ... 

گیرید همه از دل و جان راه مصدق     زین راه در آیید اگرمرد خدایید.

 

  

شعر دکتر علی شریعتی درباره مصدق

در حیرتم ز چرخ که آن مرد شیر گیر 

با دست روبهان دغل شد چرا اسیر

 

 

 

رهبر نهضت در دادگاه نظامی؛

شعر زیردر آذرماه ١٣٣٢ به مناسبت محاکمه کردن  دکتر مصدق در دادگاه نظامی فرمایشی که یکی از ننگین ترین کارهای شاه بعد از فاجعه ٢٨ مرداد بود توسط عبدالعلی اديب برومند سروده شد. ـ به نقل از صفحه  ١٤٩ خاطرات مسعود حجازی ـ رويدادها و داوری ١٣٣٩ ـ ١٣٢٩

http://www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran1157-rahbare_nehzat_dar_dadghahe_nezami.pdf

 

 
 
 

تسلی و سلام  ــ برای پیر محمد احمدآبادی (محمد مصدق)

***** 

شعر اخوان ثالث برای مصدق

«دیدی دلا که یار نیامد» با صدای اخوان ثالث

 

 

شعر اخوان و تولد دوباره دكتر مصدق

« نوحه »

http://www.ois-iran.com/2017/esfand-1395/ois-iran-7531-Achawan_wa_Mossadegh.htm

 

 

زمستان

عنوان مشهورترین شعر مهدی اخوان ثالث (م. امید) است. او این شعر را در جریان کودتای ۲۸ مرداد ١٣٣٢ سرود. ـ ادامه

 

 

مصدق

تا به تاريخ بشر، دست امان خواهد بود
نام والای مصـدق به جهان خواهد بود

فريدون تَوللّی ـ  تهران ۱۳۳۱

 

 

دکترپرویز داورپناه:      ـ

سروده هایی از شاعران میهن دوستِ نامی برای

پیر محمّدِ احمدآبادی (مصدق)      ـ

 

 

 

 

متن کامل سرود ای ایران و  تاریخچه سرود ملی

در شهریور 1323زمانی که نیروهای انگلیسی و دیگر متفقین تهران را اشغال کرده بودند، حسین گل گلاب تصنیف سرای معروف، از یکی از خیابان های معروف شهر می گذرد.
او مشاهده می کند که بین یک سرباز انگلیسی و یک افسر ایرانی بگو مگو می شود و سرباز انگلیسی، کشیده محکمی در گوش افسر ایرانی می نوازد. گل گلاب پس از دیدنِ این صحنه، با چشمان اشک آلود به استودیوی روح الله خالقی (موسیقی دان) می رود و شروع به گریه می کند
غلامحسین بنان می پرسد ماجرا چیست؟ او ماجرا را تعریف می کند و می گوید


www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8246-matne-kamele-soroud-ey-IRAN-wa-tarikhtchahe-soroude-melli.htm

ـــــــــــــــــــــــــــ

اعتراض خانه موسیقی به جعل و تحریف کلامی سرود "ای ایران"  از سوی آستان قدس رضوی

www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8244-eteraze-Khanahe_mouseghi-be-jaal-wa-tahrife-kalami-soroude-ey-IRAN.htm

ـــــــــــــــــــــــــــ

واکنش هنرمندان به جعل سرود "ای ایران"

گلنوش خالقی، فرهاد فخرالدینی، حسن ریاحی و اسفندیار قره‌باغی به دخل و تصرف سرود خاطره‌انگیز "ای ایران" اعتراض کردند.

www.ois-iran.com/2019/esfand-1397/ois-iran-8245-wakoneshe_Honarnandan-be-jaale-soroude-ey-IRAN.htm

ـــــــــــــــــــــــــــ

 غلامحسین بنان- تصنیف ای ایران با کیفیت عالی

https://www.youtube.com/watch?v=6SvgVHjqOrc&list=RD6SvgVHjqOrc&start_radio=1&t=0

ـــــــــــــــــــــــــــ

سرود حماسی ای ایران

https://www.youtube.com/watch?v=UzlX9ZxBnvA

 

 

 

 

 

تاریخچه پرچم سه رنگ ایران

مهندس فریبرز جعفرپور

www.ois-iran.com/Tarikhtchahe_Partchame_3_Range-IRAN_....pdf

 

 

 

 

یار دبستانی من

https://www.youtube.com/watch?v=t4LY-HB6BkE

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.youtube.com/watch?v=wWzfQ7PnlEE

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.youtube.com/watch?v=OkIiya38JOE

 

 

به مناسبت سالگرد انتقال مصدق به احمدآباد  ــ زندانی در تبعیدنزهت اميرآباديان: در قلعه هنوز هم سبز است، به سبزی یاد مردی که سال‌های تنهایی و خاموشی خود را در آن گذراند، قلعه‌ای که هم‌زمان خانه و تبعیدگاه نخست‌وزیر ایران بود. غبار زمان، نه رنگ در ورودی را تغییر داده و نه از نام و یاد مصدق کاسته است. جلوی قلعه احمدآباد که بایستی، انگار مصدق هنوز در حیاط کوچک جنوبی ساختمان به عصايش تكيه داده، نشسته و روزنامه می‌خواند یا ابوالفتح‌خان را صدا زده تا سفارش رعایای ده را بکند. بلندقامت بود، پشتش اندکی خمیده، عصایی در دست داشت و لباس برک‌ می‌پوشید. وارد قلعه احمدآباد که می‌شوی راه باریک خاکی میان درخت‌ها یک‌راست می‌رسد به عمارتی دوطبقه که رهبر جبهه ملی ایران در آن، سال‌های پایانی عمرش را گذرانده است.  ـ
http://www.ois-iran.com/2015/mordad-1394/ois-iran-164-bemonasebate_salgarde_enteghale_dr_Mossadegh_be_ahmadabad.htm


 

 

نگاهی به سير مواضع جمهوری اسلامی در قبال محمد مصدق ـ  احمد زيدآبادی
بزرگداشت محمد مصدق، پس از انقلاب با فراز و فرودهای بسياری همراه بوده است
از آنجا كه بخش مهمی از نيروهای دخيل در انقلاب از ياران ديرين و يا علاقه ‌مندان به دكتر مصدق بودند، معمولا در راهپيمايی‌های خيابانی عكس‌ های مصدق در كنار عكس ساير شخصيت‌ های انقلابی توسط راهپيمايان حمل می‌شد .

در اين دوره روحانيون و ساير گروه های مذهبی كه در انقلاب شركت داشتند، نه فقط از مصدق به بدی ياد نمی ‌كردند بلكه عموما او را به عنوان رهبری ضد استعماری مورد تمجيد و تحسين قرار می دادند.

از بزرگداشت ميليونی تا سکوت و توهين  . ادامه

 

 

 

 

جبهه ملّی ایران با ملّت سخن می‌گوید

دکتر کریم سنجابی (رئیس هیأت رهبری جبهه ملّی ایران)

بیانیه تحلیلی دکتر کریم سنجابی رئیس هیأت رهبری جبهه ملّی ایران

در آذرماه ۱۳۵۹ خورشیدی

به انضمام پیشگفتاری بر آن بیانیه 

 از سوی  کمیته انتشارات جبهه ملّی ایران

تهران –  ٢٣ بهمن ١٣٩٧ خورسیدی

 تأملی بر مواضع اتخاذ شده در بیانیه شماره ٩ «چهار سازمان و حزب جمهوریخواه»ـ

 ـ [«اتحاد جمهوری‌خواهان ایران ــ حزب چپ ایران(فدائیان خلق) ــ سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور ــ همبستگی جمهوری‌خواهان ایران»] ـ

 تحت عنوان: ایجاد جمهوری متکی بر آرای آزاد آحاد مردم ایران، نیاز مبرم ملی است ـ ما مخالف آلترناتیو سازی از سوی قدرت های خارجی هستیم .» ـ

 دکتر منصور بیات زاده  ـ  پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۳۱ ژانويه ۲۰۱۹ ـ  ادامه
 
 

 

پوزش خواهى خانم آلبرايت، وزير خارجه امريكا در حكومت كلينتون
از نقش امریکا در کودتای ٢٨ مرداد

ـ « ...در سال ١٩۵٣، (١٣٣٢)، ايالت متحده آمريكا نقش معنى دارى در همساز كردن عمليات سرنگونى حكومت مردمى نخست‏ وزير محمد مصدق بازى كرد. حكومت آيزنهاور بر اين باور بود كه عملياتش را دلايل استراتژيك، موجه مى‏كنند. ولى اين كودتا آشكارا بازگشت به عقب و مانع رشد سياسى ايران بود و آسان مى‏توان فهميد چرا بسيارى از ايرانيان، بخاطر دخالت امريكا در امور داخلى آنها، همچنان خشمگين هستند.   ـ

http://www.ois-iran.com/2012/dey-1390/ois-iran-5825-alberat_US_Außenministerin.htm

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلينتون: ما ايران را از داشتن دمکراسی محروم کرديم

بيل کلينتون در اين مصاحبه پس از ارائه توصيفی درباره اوضاع جهانی، وقتی به ايران رسيد گفت: "ايران موردی کاملاً متفاوت دارد. داستان اندوهبار اين کشور در واقع از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد که آمريکا، دولت دکتر مصدق را که براساس دمکراسی پارلمانی توسط مردم ايران برگزيده شده بود سرنگون کرد و شاه (محمدرضا پهلوی) را به ايران باز گرداند. شاه نيز توسط آيت الله خمينی سرنگون گرديد و در نتيجه ما به آغوش صدام حسين افتاديم. اکثر اعمال فجيع صدام حسين در دهه ۱۹۸۰ با آگاهی و حمايت کامل آمريکا صورت گرفت. ما ايران را از دمکراسی پارلمانی در دهه ۱۹۵۰ محروم ساختيم.».  ادامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اعترافات اوباما در گفت وگو با فریدمن
ما در سرنگونی مصدق نقش داشتیم  ــ  به صدام کمک کردیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


جان کری وزیر امور خارجه آمریکا:   ـ
ـ «سیا» به طور مستقیم در برکناری نخست وزیر مصدق از قدرت در سال ١٩۵٣ میلادی مداخله کرد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چرا اعراب، ما آمریکایی‌ها را در سوریه نمی‌خواهند

آن‌ها از «آزادی ما» متنفر نیستند. آن‌ها از اینکه ما به ایده‌آل‌های خودمان در کشورهای آن‌ها خیانت می‌کنیم متنفرند. نویسنده: رابرت. اف کندی (پسر) ـ برگردان: صبا نائلی

 

اعلاميه سازمان سوسياليست های ايران

به مناسبت پنجاهمين سالگرد

کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢

« راه مصدق » ادامه دارد

 

 

 

کودتایی به اسم رستاخیز ملی

"... علی دشتی [*] که خود از نزدیک شاهد این نوع تبلیغات بوده، این‌گونه بیان می‌کند:

 «شاه عقده شدید پیدا کرده بود و از هنگام سقوط دکتر مصدق این فکر را در ذهن می‌پروراند که از حیث جلب افکار عمومی و وجهه ملی، جای دکتر مصدق را بگیرد تا مردم وی را چون او بستایند. در این باب شاه تشنه بود و عطش او را مأمورین انتظامی می‌خواستند به نحوی فرونشانند. از این رو به مناسبت ٢٨ مرداد اصناف و کسبه را به چراغانی مجبور می‌ساختند. آن وقت شاه خیال می‌کرد که مردم از روی طوع و رغبت چنین می‌کنند غافل از اینکه همین اقدامات مأموران انتظامی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌ساخت»." ادامه

 

 

 

ويژه نامه کودتای ٢٨ مر داد ١٣٣٢

(مجموعه ای از مقالات، بيانيه ها و اعلاميه ها در باره کودتای سازمانهای جاسوسی سيا و اينتليجنت سرويس عليه حکومت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق در  ٢٨ مرداد ١٣٣٢)

 

 

 

 

 

 

 

"سروته يک کرباس"

 به قلم خلیل ملکی

و نوشته ای در نقد آن مقاله به قلم دکتر خسروشاکری ـ زند تحت عنوان:

"خلیل ملکی و مصدق"

به ضمیمه "مقدمه ای" از سوی

 هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی

http://www.ois-iran.com/2015/shahriwar-1394/ois-iran-7190-saro_tahe_yek_karbas-wa_khalil_maleki-mossadegh.htm

و بصورت فایل پی ـ دی ـ اِف

http://www.ois-iran.com/2015/shahriwar-1394/ois-iran-7190-saro_tahe_yek_karbas-wa-khalil_maleki-wa-mossadegh.pdf

 

 

 

 

 

تحریف تاریخ !  ـ بخش اول

چرا دکتر امیرپیشداد و دکترمحمدعلی همایون کاتوزیان طی «ويرایش» کتاب «برخورد عقاید و آرا» خليل ملکی، دست به تحریف تاریخ زده اند؟!

دکتر منصور بیات زاده  ــ    یکشنبه ١٩ بهمن ۱۳۹۳ ٨  فوريه ۲۰۱۵

 

 

 

نظرات متناقض خليل ملکی درباره دکترمصدق!!

تحریف تاریخ ـ بخش دوم

(تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان)(١)

ازدکتر منصور بيات زاده ـ ـپنج شنبه ١۴ اسفند ۱۳۹۳ ـ  ۵ مارس ۲۰۱۵ 

بنظر من(منصور بیات زاده)،  خليل ملکی درنامه ١٨ ارديبهشت ١٣۴۶ به دکتر امیر پیشداد، در کمال بی صداقتی و غرض ورزی، مطالبی درباره شخصيت، نظرات وعملکرد دکتر مصدق و ماجرای کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تحرير کرده است. مطالبی که با توجه به مواضع ، خواست و اهداف سياسی دکترمصدق و همچنین وضع سیاسی وشرایط حاکم برجامعه ایران در آنزمان  مورد بحث، نه تنها اشتباه می باشند؛ بلکه، حتی در مغايرت کامل با اظهارات خود او (خلیل ملکی) درباره سیاست و عملکرد دکتر مصدق ـ در زمانيکه دکتر مصدق در قید حیات بود و درحصر خانگی در احمد آباد بسر می برد ـ ، قرار دارند. ادامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تحریف تاریخ ـ بخش سوم 

نظرات متناقض و انحرافی خليل ملکی درباره دکترمصدق!!

(تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان)(١)

دکتر منصور بيات زاده  ــ پنجشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۹ آپريل ۲۰۱۵

http://www.ois-iran.com/2015/farwardin-1394/ois-iran-2022-dr_Mansur_Bayatzadeh-Nazarate_motanaghese_Khali_Maleki_darbarahe_Dr_Mossadegh-tahrife_Tarikh-3.htm

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تحریف تاریخ ـ  بخش چهارم

نظرات متناقض و انحرافی خليل ملکی درباره دکترمصدق!!

 (تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان)

دکتر منصور بيات زاده ــ سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۵ مه ۲۰۱۵
 http://www.ois-iran.com/2015/ordibehesht-1394/ois-iran-2024-dr_Mansur_Bayatzadeh-Nazarate_motanaghese_Khali_Maleki_darbarahe_Dr_Mossadegh-tahrife_Tarikh-4.htm

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تحریف تاریخ ـ بخش پنجم

نظرات متناقض و انحرافی خليل ملکی درباره دکترمصدق!

*****

مواضع متضاد خلیل ملکی درباره استقلال و«حاکمیت ملی»(اشتات سوورنیتِت) و

مطالبی درباره مذاکرات دکتر مصدق با مقامات دولت آمریکا وبانک بین المللی و...

 (تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان)

  دکتر منصور بيات زاده ـ آذرماه  ۱۳۹۴ - دسامبر ۲۰۱۵ 

http://www.ois-iran.com/2015/azar-1394/ois-iran-2030-dr_Mansur_Bayatzadeh-Nazarate_motanaghese_Khali_Maleki_darbarahe_Dr_Mossadegh-tahrife_Tarikh-5.htm

 

 

 

درباره اعتراض داريوش فروهر به  دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان

و مطالبی چند در نقد نوشته:

 « ناظران می‌گویند ... روایت سنجابی، ملکی و صدیقی از مخالفت با رفراندوم دکتر مصدق»

دکتر منصور بيات زاده

آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان ، استاد دانشگاه آکسفورد نوشته ای تحت عنوان: « ناظران می‌گویند ... روایت سنجابی، ملکی و صدیقی از مخالفت با رفراندوم دکتر مصدق»، در تاريخ چهارشنبه ٨ ژانويه ٢٠١۴ - ١٨ دی ١٣٩٢ از طريق سايت بی بی سی منتشر کرده و در آن توضيحاتی درباره مخالفت «بسیاری از یاران و هواخواهان مصدق» با «رفراندوم»  در دوران حکومت دکتر مصدق ارائه داده است. ادامه

 

دفاع از ارزشهای محوری «نهضت ملی ايران،

برای دکتر مصدق ارجحيت بيشتری داشت تا حفظ مقام نخست وزيری
بخش دوم نوشته ی
: درباره اعتراض داريوش فروهر به دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان ــ
دکتر منصور بيات زاده
«اسناد و مدارک منتشر شده از آرشيو های دولتی کشورهای انگليس و آمريکا... ، بيانگر اين واقعيت تلخ است که، موضوع:
باشکست روبرو کردن «نهضت ملی ايران» برهبری دکتر مصدق، از مهمترين اهداف وخواست های مقام های دولتی و فعالان سياسی دولتهای انگليس و ايالات متحده آمريکا، بوده است. آنهم بدين منظور که، خواست و هدف محوری «نهضت ملی ايران»، همان سياستی که دولت ملی دکتر مصدق در دستور کار خود داشت، نتواند به الگوئی برای ديگر ملت های دربند جهان تبديل گردد!
ــ ادامه

 

 

 

 

مجموعه ای از مقالات در نقد شيوه تاریخنگاری و نظرات و عقاید دکتر کاتوزیان، دکتر امیر پیشداد و خلیل ملکی  در باره نهضت ملّی و کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی  ـ دکترمنصور بیات زاده

http://www.ois-iran.com/2015/bahman-1393/ois-iran-2020-majmouaaie_dar_naghde_shivahe_tarikhnegarieye_dr_Katouzian-und....htm

 

 

 

 

 

" حذف مذهب " از کجا؟ از نهاد دولت و يا جامعه!؟

 اشاره ای کوتاه به برخی مطالب مطرح شده از سوی  آقای مهندس عزت الله سحابی  در مصاحبه ای تحت عنوان :

" گردآمدن حول وطن ايران" ـ

دکتر منصور بيات زاده  ـ ١۵ مهر ١٣٨٢   

 

 

 

تآملی بر نظرات آقای دکتر ابراهيم يزدی

در مورد مهمترين وظيفه "يک نوگرا"  و  "دمکراسی

دکتر منصور بيات زاده

 ١١ بهمن ١٣٨٣ برابر ٢١ ژانویه ٢٠٠۴

 

 

 

 

تأملی بر نظرات آقای دکترعبدالکريم سروش

در رابطه با موضوع

 

« سکولاريسم ستيزه گر»

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ۲۹ شهريور١٣٨۶

 

 

 

 

 

مجموعه ای از مقالات در نقد نظرات روشنفکران دينی 

ـ دکتر منصور بیات زاده

ـ  «سکولاريسم در غرب به معنی غير دينی بودن حکومت هاست،اما تلقی شرق از سکولاريسم دين ستيزی است" ـ

سید محمد خاتمی 

 "چرا و بچه دليلی آقای سيد محمد خاتمی بر اين نظرند که يک واژه سياسی جهان شمول همچون "سکولاريسم" بايد مابين طرفداران دو "دين"  که هر دوی اين اديان مبلغ "توحيد" و  "يکتاپرستی" هستند، دارای دو معنای کاملا متضاد باشد؟ چرا و بچه دليل اروپائيان مسيحی طرفدار "سکولاريسم"،  " دين ستيز"  نيستند، ولی ايرانيان مسلمان طرفدار "سکولاريسم"  بايد " دين ستيز" شناخته شوند؟". ـــ  به نقل از بخش دوم مقاله:  "مطالبی در باره "حقوق شهروندی" و "ارزشها"  و  "بار سياسی" عناصر تشکيل دهنده "نظام دمکراسی"  و ... نقد "نظام مردم سالاری دينی"؛ بقلم دکتر منصور بيات زاده در همين مجموعه

 

 

 

 

 

 

 

بيانيه سازمان سوسياليست های ايران

درباره  تقدير آنگلا مرکل صدراعظم آلمان

از کورت وسترگارد کاریکاتوریست دانمارکی

پنجشنبه ۱۸ شهريور ۱۳۸۹ – برابر با  ۹ سپتامبر ۲۰۱۰

آقای کورت وسترگارد کاریکاتوریست  دانمارکی در ٣٠  سپتامیر ٢٠٠٥  میلادی تصاویری هجوآميز از پیامبر اسلام ترسيم و انتشار داد. آثار او در آنزمان سبب اعتراضاتی گسترده در سطح جهان شد. (١)... درروز چهارشنبه   ۱۷ شهریور ١٣٨٩ (۸ سپتامبر ٢٠١٠) طی مراسمی در " کاخ  سانسوسی"   در شهر پوتسدام در ايالت براندنبورگ آلمان، جایزه رسانه‌های آلمان برای دفاع از دمکراسی و آزادی بیان و عقیده (موسوم به ام ۱۰۰)   به  آقای «کورت وسترگارد» کاريکاتوريست دانمارکی، اعطا شد. خانم آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در این مراسم طی بياناتی از  آقای کورت وسترگارد  تقدیر نمود. (٢) عملی که بهيچوجه نمی تواند مورد تائيد ما سوسياليست های ايران باشد.  ادامه

***************

بيانيه سازمان سوسياليست هاي ايران

در اعتراض و محکوميت چاپ کاريکاتور و تصاوير هجوآميز از حضرت   محمد(ص) پيامبر دين اسلام!ـ

٢٢ بهمن ١٣٨۴  برابر با ١١ فوريه  ٢٠٠۶

 

مجموعه ای از بيانيه و اعلاميه

در اعتراض و محکوميت چاپ کاريکاتور و

تصاوير هجوآميز از حضرت محمد(ص) پيامبر دين اسلام

 

 

 

 

 

 

بيانيه سازمان سوسياليست های ايران

در رابطه با پايمال کردن حقوق دمکراتيک و شهروندی هموطنان بهائی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ايران

سه شنبه ۱۶ آبان ۱۳۸۵ Tuesday 7 November 2006

ادامه

 

 

بيانيه سازمان سوسياليست های ايران

در اعتراض و مخالفت با بمباران مردم بی پناه فلسطين در نوار غزه

 سازمان سوسياليست های ايران محاصره نوار غزه توسط ارتش اشغالگر اسرائيل و بمب باران مردم فلسطين توسط هواپيماهای اسرائيلی را محکوم می کند. رفتار دولت نژاد پرست اسرائيل با فلسطينی ها در بسياری از موارد شباهت زيادی با چگونگی برخورد دولت فاشيستی هيتلر و نازی های آلمانی با يهودييان ساکن کشورهای اروپائی دارد، سياست و عملکردی که در مغايرت کامل با انسانگرائی و حقوق بشر می باشد!  ادامه

پنج شنبه  ۱٢ دی  ١٣٨٧ -  ١ ژانويه  ۲۰۰۹
 

 

مجموعه ای در باره حمله ارتش اسرائيل به غزه

 درسال  ١٣٩٣ / ٢٠١۴

http://www.ois-iran.com/2014/mordad-1393/ois-iran-6770-majmouaie_darbarahe_hamlahe_ESRAEL_be_GAZA-1393-2014.htm

 

 

ويژه نامه مخصوص جنگ غزه

درسال ١٣٨٧ / ٢٠٠٨ ـ  ٢٠٠٩  

مجموعه ای در باره حمله ارتش اسرائيل به غزه

اين مجموعه شامل بخشی  ازبيانيه ها ، مقالات ، گزارش ها و خبرها  در رابطه با  جنگ غزه و حملات هوائی، زمينی و دريائی ارتش اشغالگر اسرائيل، می باشد.

 

 

 

یاسرعرفات و ناسیونالیزم کور عربی

نامه سرگشاده سازمان سوسیالیستهای ایران

 به عرفات رهبر جبهه آزادیبخش فلسطین

« راجع به قطعنامه کنفرانس کازابلانکا در باره حدود مرزی ایران»

به نقل از شماره ١٩ نشریه جنبش سوسیالیستی سال ١٣۶٨/ ١٩٨٩

http://www.ois-iran.com/2011/ordibehesht-1390/ois-iran-1179-namahe_OIS_be_arafat.pdf

 

 

 

بيانيه سازمان سوسياليستهای ايران

در باره  مواضع آقای محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی ايران؛ مبنی بر پاک کردن کشور اسرائيل از روی نقشه جغرافيائی خاورميانه و انکار جنايات  «هولوکاوست» عليه يهوديان در دوران آلمان نازی و آدولف هيتلر!

(يازدهم بهمن ماه ١٣٨٤ برابر با ٣١ ژانويه ٢٠٠٦ )

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-1003.htm

 

 

 

  تا سایه آمریکا بر سر اسرائیل است؟ ـ

علی اصغر حاج سید جوادی

آمریکا در ۱۹۴۵ نازیسم هیتلری را در اروپا سرنگون کرد و در ۱۹۴۸ صهیونیسم را با تاسیس اسرائیل بر مردم فلسطین مسلط کرد. کریس هجس Chris Hedges رئیس سابق دفتر نیویورک تایمز در خاورمیانه در سخنرانی خود در دانشگاه پرینستون آمریکا به تاریخ ۲۲ مه ۲۰۰۸ می گوید: “اسرائیل بدون آمریکا احتمالا وجود خارجی نداشت. در جنگ ۱۹۷۳ زمانی که نیروهای مصری برخوردار از آموزش و حمایت شوروی از کانال سوئز گذشتند و سوریه ای ها در ارتفاعات گولان نیرو پیاده کردند، چیزی نمانده بود که اسرائیل نابود شود، هواپیماهای حمل و نقل نظامی غول پیکر آمریکایی برای نجات این کشور سررسیدند. ادامه

 

 

 

دولت اسرائیل، یا یک یاغی جهانی

که در پی اجرای" راه حل نهایی" برای مردم فلسطین است  

ــ علی  شاکری زند

غزه همچنان همان زندان سرگشاده ی گذشته است، با این تفاوت که در زندان زندانبانان مسئول جان و زندگی زندانیان اند اما در غزه زندانبان با ادعای ترک زندان حق بمباران ادواری آن را نیز بر حقوق دیگری که برای خود قائل بود افزوده است.

پس از قطعنامه ی ۲۴۲ سال ۱۹۶۷ شورای امنیت که اسرائیل آن را نیز چون همه ی قطعنامه های پیش و پس از آن لگدمال کرده و حتی موافقتنامه ی اسلو که اسرائیل علی رغم گذاشتن امضاء در پایین آن سند آن را مانند توافقنامه ی معروف مونیخ میان هیتلر و نمایندگان فرانسه و انگلستان پاره کرد، این قدرت نظامی مغرور و حریص همه ی فرصت ها و بهانه ها را برای سرکوب و کشتار باز هم بیشتر فلسطینیان مورد استفاده قرار داده است. ادامه

 

 

سه شریک در ویران کردن ایران: ـ

 اصولگرایان ولایت مطلقه، صهیونیسم اسرائیل و جمهوریخواهان کنگره ـ علی اصغر حاج سید جوادی ــ [*] ــ ادامه

 

 

 

مجموعه اي از مقالات و مصاحبه ها

در باره تاريخچه مبارزات و فعاليت هاي دانشجويان ايراني

 در داخل و خارج از کشور

در دوران رژيم شاه.

ضروريست متذکر شد که بخش بسيار بزرگي ازمبارزات و فعاليت هاي دانشجوئي در خارج از  کشور برهبري

کنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني

CISNU

انجام گرفت

 

 جنبش دانشجوئی ايران قبل از انقلاب بهمن ١٣۵٧

ـ چگونگی تأسيس و شکل گرفتن کنفدراسيون جهانی

محصلين و دانشجويا ايرانی (اتحاديه ملی) ـ  

    دکتر منصور بيات زاده   ـ  تيرماه ١٣٩٠ برابربا يولی ٢٠١١

 

 

 

 

تأملی بر نوشته ی بابک اميرخسروی

زير عنوان « ١٦ آذر ربطی به ورود نيکسون نداشت»

دکتر منصور بيات زاده 

اخيرأ در برخی از سايت های اينترنتی ، ازجمله سايت ايران امروز (١) و سايت راديوفردا (٢) نوشته ای بقلم آقای بابک اميرخسروی در باره ١٦ آذر سال ١٣٣٢ ـ که تجديد چاپ بخشی از مصاحبه او با «دويچه وله» می باشد که  در چند سال قبل انجام گرفته است ـ ، درج شده است. بنظر من در آن نوشته که مربوط به وقايع يک مقطع مشخص تاريخ معاصر وطنمان می باشد (گوشه ای از تاريخچه نهضت ملی ايران و در آن رابطه جنبش دانشجوئی ايران ) ، ناروشنی ها و نقائصی وجود دارد. بخاطر جلوگيری از هرگونه بدفهمی و برداشت غلط از محتوی آن نوشته ، بنظر من اشاره به بعضی از آن نقائص و کمبودها، امری ضروری و لازم می باشد!  ادامه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ      «سه قطره خون»، برپيشانی جنبش دانشجوئی،

ناگفته هايی از خانواده و دوستان شهدای ١۶ آذر

ـــ   احمد قندچی ،   مصطفی بزرگ نيا ،  مهدی شريعت رضوی  ـــ

آنچه در پی می‌آید، مصاحبه‌ای است كه نزدیك به سه دهه پیش با برخی اعضای خانواده شهدا و مرتبطین واقعه ١٦ آذر در روزنامه های معروف انجام شده و برای اثربخشی بیشتر و بهتر با فاصله‌ای سی ساله امروز دوباره منتشر می‌شود.

(ـ مصاحبه با دكتر غلامرضا شريعت رضوي، برادر شهيد شريعت رضوي ــ  مصاحبه با برادر شهيد بزرگ‌نيا ــ مصاحبه با خانم قندچي، خواهر شهيد احمد قندچي ــ مصاحبه با مهندس مهدي بازرگان ــ مصاحبه با دكتر رحيم عابدي، معاون رئيس دانشكده فني در سال ١٣٣٢ )

http://www.ois-iran.com/2009/azar-1388/ois-iran-4821-mosahebah_ba_dr_rahim_aabedi-16_azar.htm

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٦ آذر به روایت مرحوم دکتر مصطفی چمران يکی ازشاهدان عينی آن  فاجعه درسال ١٣٣٢

ـ  "... صبح  ورود نیكسون یكی از روزنامه ‏ها در سرمقاله خود تحت عنوان  «سه قطره خون» نامه سرگشاده‌ای به نیكسون نوشت كه فورا توقیف شد. ولی دانشجویان سحرخیزی كه خواب و خوراك نداشتند واستراحت در قبل مرگ دوستانشان میسر نبود، زودتر از پلیس روزنامه را خواندند. در این نامه سرگشاده ابتدا به سنت قدیم ما ایرانی‌­ها اشاره شده بود كه «هرگاه دوستی از سفر می‌آید یا كسی از زیارت باز می‌گردد و یا شخصیتی بزرگ وارد می‌شود، ما ایرانیان به فراخور حال در قدم او گاوی یا گوسفندی قربانی می‌كنیم.» آنگاه خطاب به نیكسون گفته شده بود:«آقای نیكسون وجود شما آنقدر گرامی و عزیز بود كه در قدوم شما سه نفر از بهترین جوانان این كشور یعنی دانشجویان دانشگاه را قربانی كردند.»  ..."  ـ

http://www.ois-iran.com/2009/azar-1388/ois-iran-4820-chamran-16-azar-1332.htm

بصورت  پِ ـ دِ ـ اِف (پی ـ دِی ـ اِف )  ـ

http://www.ois-iran.com/2009/azar-1388/ois-iran-4819-chamran-16-azar-1332

 

 

 

 

زرافشان ، ميلانی

اشاره به نوشته دکتر ناصر زرافشان در نقد گفتار دکتر عباس ميلانی  

و جزوه « ساواک » بنام

 « اسرار فعاليتهای ضد ايرانی در خارج از کشور »

بقلم دکتر عباس ملک زاده ميلانی (عباس ميلانی)

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٩ شهريور١٣٨۶

ـــــــــــــــــــــــــ   درهمین رابطه

اظهارات و توضیحاتی از دکتر عباس میلانی و ناصررحمانی نژاد در باره اتهامات «ساواک»به کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی و عده ای از فعالین سیاسی در خارج از کشور در زمان رژیم شاه !!! ـ

 

 

 

 

مجموعه ای از مقالات درباره  

مبارزات دانشجويان ايرانی و کنفدراسيون جهانی

 بقلم: دکتر منصور بيات زاده

 

 

 

 

مجموعه ای از مقالات ، بيانيه ها و گزارش ها از 

 تظاهرات دانشجويان دانشگاههای ايران درسال ١٣٨٧بخاطر

بزرگداشت شانزدهم آذر سال ١٣٣٢   ـ روز دانشجو ـ 

 

 

ويژه نامه ١٨ تير ١٣٨٦

مجموعه ای از بيانيه ها ، اعلاميه ها و مواضع شخصيت ها و سازمان های سياسی در اعتراض بعملکرد دولت احمدی نژاد در برخورد با فعالين و رهبران جنبش دانشجوئی 

 

 

رگبار بی امان قساوت

شعری از فریدون مشیری

به یاد قیام مردمی ۳۰ تیر و یادی از دکتر محمد مصدق

 

  

مجموعه ای از

مقالات ، بيانيه ها ، اطلاعيه ها و اعلاميه ها

در باره قيام سی تير ١٣٣١

 

 

 

 

 

 

رؤيای سلطنت و غوغای سلطنت طلبان  ــ مهندس اسماعيل شبان

 

بخش اول ـ ٨ اسفند ١٣٨١

www.ois-iran.com/pdf122.pdf

بخش دوم ـ ١۵ اسفند ١٣٨١

www.ois-iran.com/pdf123.pdf

بخش سوم ـ ٢٢ اسفند ١٣٨١

                                    www.ois-iran.com/pdf124.pdf

 

 

پوزش روشنفکران از محمدرضا شاه پهلوی؟

 

درباره ادعای«بدهکاری پوزش بزرگ روشنفکران ایران، اهل اندیشه و قلم به محمدرضاشاه؟» به قلم آقای دکتر علی رضا نوری زاده در هفته نامه کیهان چاپ لندن ـ شماره ٩٣١ ـ ١٩ دی ماه ١٣٨١ در ستون یک هفته باخبر، طی نوشته ای تحت عنوان "من سرگشته هم از اهل سلامت بودم..."

دکتر منصور بيات زاده ـ ١ بهمن ١٣٨١ 

http://www.ois-iran.com/pdf120.pdf

 

 

 

 

تعبيرات درست از مواضع نادرست ـ

سلطنت طلبان، ملی گرايی و مردمسالاری ـ مهندس اسماعيل شبان

به نقل از نشريه جنبش سوسياليستی ـ شماره ٢۶ ـ تيرماه ١٣٧۴

پس از عکس العمل انتقادی نيروهای ملی ـ مصدقی و بخشهايی ديگر از اپوزيسيون در مقابل مصاحبه آقای رضا پهلوی با يک روزنامه اسرائيلی، وی طی مصاحبه ديگری با کيهان لندن اعلام داشت که «متأسفانه برخی از مطالبی که از قول من در اين مصاحبه نقل شده به هيچوجه درست نيست» و « من هرگز دست کمک خواهی بسوی هيچ دولتی دراز نکرده ام» و «بهيچوجه ادعای نمايندگی و سخنگوی هيچ گروه و سازمانی را نداشته ام و هرگز نخواهم داشت». ادامه

http://www.ois-iran.com/2014/shahriwar-1393/ois-iran-6851-Esmail_Chaban-taabirate_dorost_az_mawasee_nadorost.pdf

 

*********

 

 

 

تویترـ  موضع دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

     در باره امضاء  افراد جمهوریخواه در کنار امضای رضا پهلوی  ــ [*] ــ

 

 

 

«دزدی»  يکی از صفات برجسته خاندان سلطنتی پهلوی

سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های مصدقی

شنبه  ۲۴ اسفند ١٣٨٧ -  ۱۴ مارس ۲۰۰۹

 

 

 

 

طرفداران جمهوری و وارث تخت و تاج پهلوی

 ـ دکتر محسن قائم مقام ــ 27 دسامبر 2008

امروزه موضوع رهبری سیاسی اپوزسیون خارج از کشور بحث‌های بسیاری را بخود گرفته است و نقش و یا رهبری "شاهزاده وارث پادشاهی پهلوی"، بقول یکی از گروه‌های درگیر و طرفدار ایشان، مرکزیت این گفتگوی جمعی را پیدا کرده است. هواداران مؤمن پهلوی‌ها دنبال آنند که "شاهزاده" در کسوت پادشاه، رعایا را بدور خود جمع نماید. و آنهائی هم که منطق بیشتری در سخنانشان بکار می‌برند و از آزادی و دمکراسی در مملکت دفاع می‌نمایند. در این مورد با شاه پرستان همداستانند، منتها با کمی آرایش لفظی و قابل قبول تر کردن عنوان صحبت.

www.ois-iran.com/ois-iran-4036-dr.m-ghaem-magham-tarafdarane_jomhorie-wa-warese_tajotakhte_pahlawie.htm

 

 

 

بيانيه سازمان سوسياليست های ايران

در باره  اظهارات آقای رضا پهلوی

 در رابطه با همسو و هم نظر شدن و ائتلاف " گروه های تبعيدی اپوزيسيون" و  ادعای مخالفت تمام بخشهای اپوزيسيون با راه حل مسالمت آميز بحران اتمی ايران ــ 25 خردادماه 1385 برابر با 15 ژوئن 2006

www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1023.htm

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعيه مطبوعاتی سازمان سوسياليستهای ايران

ـ به تاريخ  ۴  ارديبهشت ماه ١٣٧۴ ـ

در رابطه با گفتار  رضا پهلوی

 

 

 

 

اجازه ندهيم  تا پهلويست ها و متحدينشان

تاريخ معاصر ايران را تحريف کنند

هيئت تحريريه نشريه جنبش سوسياليستي

١۴ اسفند ١٣٨٣ / ۴ مارس ٢٠٠۵

 

 

 

مجموعه ای از مقالات

  در باره سالگرد اعدام دکتر سيد حسین فاطمی

 

 

محمدرضا شفیعی کدکنی؛

 از چنین ملتی چگونه باید توقع حافظه تاریخی داشت؟

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8108-Mohammad_Reza-Shafiei-Kadkani_darbarahe_Hafezahe_Tarikhie.html

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به مناسبت  سالگرد قتل زنده ياد  فرخي‌يزدي

در ٢۵ مهرماه ١٣١٨  در زندان استبداد رضا خانی ( رضاشاه پهلوی)  ـ

 آزادی
آن زمان كه بنهادم،سر به پاي آزادي
دست خود ز جان شستم، از براي آزادي
تا مگر به دست آرم، دامن وصالش را
مي دوم به پاي سر، در قفاي آزادي
در محيط طوفان زاي، ماهرانه در جنگ است
ناخداي استبداد، با خداي آزادي
دامن محبت را، گر كني ز خون رنگين
مي توان تو را گفتن، پيشو