نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 

آرشیو

بخشی ازمطالبی که ازطريق سامانه سازمان سوسياليست های ايران منتشرشده اند

*****

   توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

ادرس ایمیل سازمان سوسیالیستهای ایران

تاریخچه سازمان سوسیالیستهای ایران

اصول و اهداف سازمان سوسیالیستهای ایران

مجموعه ای از مقالاتدر باره سالگرد اعدام دکتر سيد حسین فاطمی

ويژه نامه کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ مجموعه ای از مقالات و بيانيه ها

مجموعه ای از مقالات و بيانيه ها  و اعلاميه ها در باره قيام سی تير ١٣٣١

مجموعه ای ازمقالات

به قلم دکتر منصور بیات زاده

مجموعه اي از مقالات و مصاحبه ها در باره تاريخچه جنبش دانشجوئی در زمان رژیم شاه ــ  کنفدراسیون جهانی

ويژه نامه انقلاب ٢٢بهمن سال ١٣٥٧ (سرنگونی رژیم محمدرضاشاه پهلوی)

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.tvpn.de/ois/ois-iran-archiv-js.htm

 

نطق تاریخی دکترمصدق در جلسه تغيير سلطنت

در مجلس شورایملی دوره پنجم قانونگذاری  ـ نهم آبان ماه ١٣٠۴ ـ در مخالفت با پایمال کردن اصول قانون اساسی مشروطیت و پادشاه شدن رضاخان سردارسپه

***************

 نطق دکتر  مصدق در مخالفت با اعتبارنامه سيد ضياء الدين طباطبائی ـ

در مجلس شورايملی دوره چهاردهم ــ ١٦ اسفند ١٣٢٢ .

www.tvpn.de/ois/ois-iran-notghe-dr-mossadegh-dar-mokhalefat-ba-seiyedziaa.htm

 

***************

نامه دکتر مصدق به «کوريسون»، وزير امورخارجه انگلستان

 

 «١۶ اردی بهشت ٣٠ ...مقصود ار ملی کردن صنعت نفت کاملا ً روشن است.ملت ایران می خواهد از حق حاکمیت خود استفاده و بهره برداری از منابع نفت را خود بعهده داشته باشد و جز اجرای قانون ملی شدن صناعت نفت مقصودی ندارد...»

http://www.ois-iran.com/ois-iran-sanade-shomarahe-pandj(5)-namahe-dr.mossadegh-be-wazire-omore-kharejahe-engelestan-16-ordibehesht-1330.htm

***************

 

متن نطق دکتر مصدق

در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد

در روز سه‌شنبه، ٢٣ مهرماه ١٣٣٠

***************

 

متن نطق‌ دکتر محمد مصدق در دادگاه لاهه

ـ دوشنبه نهم ژوئن ١٩۵٢/١٩ خرداد ١٣٣١

 

http://www.ois-iran.com/2018/ordibehesht-1397/ois-iran-7933-dr_Mossadegh_dar_dadgahe_Lahe-ghesmate_yek.htm

 

***************

نطق تاريخی دکتر مصدق  در ٢٩ اسفند  ١٣٣١

دکتر مصدق در ٢٩ اسفند ١٣٣١ نطق تاریخی خود را بوسیله رادیو ایراد کرد. طی آن نطق دورنمای زنده ای از جریان دوساله کارنفت در برابر دیدگان ملت ترسیم کرد ودراین نطق برای اولین بار مذاکرات اخیر مصدق ـ هندرسون بطور رسمی افشاء گشت.

***************

علل سقوط دولت من ــ  دکتر محمد مصدق

منبع: کتاب خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق ـ صفحات ١٨١ تا ١٩٧

***************

 دکتر مصدق ـ در مقدمه کتاب « خاطرات و تألمات»، در رابطه با بخش سوم آن کتاب می نويسد:ـ

بخش سوم  کتاب « خاطرات و تألمات» راجع بانتقاداتی است که شاهنشاه اخيرأ از من و کارهای دولت من در چند فصل از کتاب «مأموريت برای وطنم» و بيش از همه در فصل پنجم فرموده اند که هر کدام را درفصل مخصوص بخود نقل ميکنم و جوابی که مقتضی است ميدهم. ـ

منبع: کتاب خاطرات و تألمات دکتر محمد مصدق ـ صفحات  ٣٣٧ تا  ٣٩٢

***************

درباره: طرح قانون خلع ید ـ

کپی متن مذاکرات مجلس، جلسه ١۴١ ـ شنبه هفتم اردیبهشت ماه ١٣٣٠

www.ois-iran.com/2015/aban-1394/ois-iran-7295-A-copiye_mozakerate_141_majles.pdf

***************

نامه دکتر مصدق به سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی در تهران

به تاریخ  ٢٢ اسفند ١٣٢٣

www.ois-iran.com/2015/aban-1394/ois-iran-7295-namahe_dr_Mossadegh_be_safire_Shorawie....pdf

***************

نامه هائی از دکتر مصدق

 درباره چگونگی ساختار تشکيلاتی جبهه ملی ايران

پيام به کنگره جبهه ملی ايران ، نامه های دکتر مصدق به شورای مرکزی جبهه ملی ايران، کميته دانشجويان جبهه ملی ايران،هيئت اجرائی سازمانهای جبهه ملی ايران در اروپا، دکتر سيد علی شايگان، اللهيار صالح ، خسرو قشقائی

 

 

جبهۀ ملی ایران - تهران ، کتابهای:  ـ

 خاطرات و تالمات مصدق  ـ

 محمد مصدق در محکمه نظامی ــ

اسناد نفت و نطق ها و نامه های تاریخی ــ

 دکتر محمد مصدق در دادگاه تجدید نظر نظامی ــ

امید ها و نا امیدی ها، خاطرات سیاسی دکتر کریم سنجابی

را برای استفادۀ علاقمندان بر روی تارنمای جبهۀ ملی ایران - تهران قرار داده است.  دوستداران تاریخ معاصر ایران می توانند بطور رایگان ، آن کتاب ها را دانلود و مورد استفاده قرار دهند. ادامه

 

 

«چه چیزی از مرحوم مصدق یاد گرفتید؟

محمود مصدق: درستی، درستی، درستی»  ـ

گفت‌و‌گو با نوه دکتر مصدق که پیرترین پزشک ایرانی و متخصص نازایی است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نوه مصدق به فرزند کاشانی:

تاریخ جواب ادعای شما را داده است

با کسینجر و برژنسکی در دانشگاه هاروارد هم‌اتاقی بودم

        ماجرای چک مصدق برای آیتالله کاشانی                               

 

 

متن کامل سخنرانی آیت الله طالقانی در روز ١۴ اسفند ١٣۵٧،

 در سالروز درگذشت دکترمصدق در احمدآباد

www.ois-iran.com/2017/azar-1396/ois-iran-7728-matne_kamele_sokhanraniya_Ayatollah_Taleghani_dar14_esfand_1357_dar_Ahmadabad_salroze_dargozashte_dr_Mossadegh.htm

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در روز ١۴ اسفند ١٣۵٧

«یک میلیون نفر برمزاردکترمصدق» ـ روزنامه اطلاعات

درسراسر ایران ـ «میلیونها نفر از مصدق تجلیل کردند» ـ  روزنامه کیهان

www.ois-iran.com/2017/azar-1396/ois-iran-7729_gozareshe_maraseme_salmarge_dr.Mossadegh_da_14_esfande_1357_dar_ahmadabad.htm

 


سید رضا زنجانی و تکفیر خمینی؟! ـ به قلم دکترمحسن کدیور
سی و سومین سالگرد خاموشی آن که بر جنازه مصدق نماز گزارد


آقا سید رضا زنجانی (۱۲۸۲-۱۳۶۲) یک سال از آقا سید روح الله خمینی (۱۲۸۱-۱۳۶۸) کوچکتر بود. هر دو شاگرد آقا شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمیه قم بودند. هر دو فقیه با استبداد شاهنشاهی و استیلای اجانب مبارزه کردند، اما با دو خط مشی کاملا متفاوت. آقا سید رضا هرگز از وجوهات شرعیه استفاده نکرد و به شدت با ولایت فقیه، حکومت دینی و دخالت روحانیت در مناصب اجرایی مخالف بود. او مقرب ترین شاگرد آقا شیخ عبدالکریم استادش، نزدیک ترین روحانی به دکتر محمد مصدق قهرمان ملی شدن صنعت نفت، مؤسس نهضت مقاومت ملی پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۳۲ ، شاخص ترین روحانی مدافع جبهه ملی، و در زمره فعالترین منتقدان روحانی آقای خمینی محسوب می شود.ادامه

 

 

ﺁمر کودتا، ﺁیزنهاور  در باره شخصیت مصدق گفته است ـ [*] ـ

به روایت دیگر، مرحوم صالح گفته است که: « ...ولی من دیگر ماندن در امریکا را به صلاح و مصلحت نمی دانستم.( وی در آن وقت سفیر کبیر ایران در امریکا بود ) بنابراین جواب دادم که من یک سال از پله های  وزارت امور خارجه امریکا بالارفته ام و گفته ام مصدق قهرمان است. مصدق ناجی ملت ایران است. مصدق پدر ملت ایران است. مصدق مظهر ملت ایران است وکسی است که با بزرگترین دولت استعمارگر جهان مبارزه نموده و او را به  زانو در آورده است. آیا صحیح است که اکنون به خاطر پست ومقام از عقیده ام دست بردارم؟ خیر ، چنین چیزی امکان ندارد . لذا  از مقام خود استعفا دادم...» ادامه

 

 

مصدق گم‌شده تاریخی وجدان جمعی ما ـ  مهندس عزت الله سحابی

مقدمه مرحوم عزت الله سحابی بر کتاب همه مردان شاه، استیون کینزر، ترجمه لطف‌الله میثمی – چاپ سوم ۱۳۸۸، نشر صمدیه

نهضت ملی‌شدن نفت ایران، یک حادثه تاریخی گذرا نبود که یک چند درخششی داشته باشد و سپس به‌تدریج رنگ ببازد و از خاطره‌ها محو شود، بلکه جنبشی مردمی و درون‌زا بود که الگو و رهنمود از هیچ جریان و ایدئولوژی دیگر، اعم از ایرانی یا غیر ایرانی نگرفت. این نهضت آثار و پیامدهای عمیقی در ایران و جهان به‌جای گذاشت که آن را از یک جریان عادی و لحظه‌ای مبارزاتی متمایز می‌کرد، ادامه

http://www.ois-iran.com/2015/ordibehesht-1394/ois-iran-7098-Sahabi-Mossadegh.htm

 

 

 

راه مصدق راه آسانی نیست ـ عباس امیر انتظام

 

ــ زنده‌یاد دکتر محمد مصدق در طول دوره حضورش در صحنه سیاسی ایران براساس عقاید و باورهایش، که نشأت گرفته‌ از عشق به وطن و هموطن بود، در اثر رفتارهای خود تبدیل به چهره‌ای تاریخ‌ساز شد که‌ آینده دور و نزدیک ملت ایران را دگرگون ساخت. ادامه

 

 

مردی که باید از نو شناخت

فلسفه اندیشه سیاسی اجتماعی دکتر مصدق * ـ علی اصغر حاج سید جوادی

[به انضمام توضیح هیئت تحریریه نشریه اینترنتی «جنبش سوسیالیستی» ــ نشریه سوسیالیست های مصدقی]*

صحبت از جای پای اندیشه اخلاقی دکتر مصدق در نسلهای پس از او و جای پای اندیشه سیاسی او در تاریخ ایران است. در توصیف اوست از زبان فردوسی که خردمند بود و بیدار و روش روان. و ادای دین به مردی است که زندگی را فدا کرد تا حقیقت ناب را از اسارت واقعیت آلوده نجات دهد. ادامه

 

 

کتاب دکتر محمد مصدق و راه مصدق


بقلم دکتر منصور بيات زاده

 

١٩ آبان ١٣٨۴ برابر با ١٠ نوامبر ٢٠٠۵ ،مصادف با پنجاه و یکمین سالگرد اعدام دکتر سید حسین فاطمی، وزیرامورخارجه دولت ملی و قانونی دکتر مصدق

 

 

گفتگوي  نشريه اينترنتی  « مهر ايران »  با

 دکتر منصور بيات زاده

در رابطه با  انتشار کتاب 

« دکتر محمد مصدق و راه مصدق »  

١۵ بهمن ١٣٨۴ / ۴ فوریه ٢٠٠۶

 

 

خصوصیات اخلاقی و فضیلت های انسانی دکتر محمّد مصدّق

ــ جمال صفری ـ اسفند ١٣٩۴ـ

http://www.ois-iran.com/2016/esfand-1394/ois-iran-7380-Khodosiyat_Akhlaghi_dr_Mossadegh.htm

 

 

مردم آزاده ـ  علی اکبر دهخدا

ای مردم آزاده ! کجائید؟ کجائید؟          آزادگی افسُرد ، بیائید ، بیائید!

در قصه و تاریخ چو آزاده بخوانید       مقصود از آزاده شمایید شمایید

                                 ... 

گیرید همه از دل و جان راه مصدق     زین راه در آیید اگرمرد خدایید.

 

  

شعر دکتر علی شریعتی درباره مصدق

در حیرتم ز چرخ که آن مرد شیر گیر 

با دست روبهان دغل شد چرا اسیر

 

 

رهبر نهضت در دادگاه نظامی؛

شعر زیردر آذرماه ١٣٣٢ به مناسبت محاکمه کردن  دکتر مصدق در دادگاه نظامی فرمایشی که یکی از ننگین ترین کارهای شاه بعد از فاجعه ٢٨ مرداد بود توسط عبدالعلی اديب برومند سروده شد. ـ به نقل از صفحه  ١٤٩ خاطرات مسعود حجازی ـ رويدادها و داوری ١٣٣٩ ـ ١٣٢٩

http://www.ois-iran.com/2011/esfand-1389/ois-iran1157-rahbare_nehzat_dar_dadghahe_nezami.pdf

 

 

تسلی و سلام  ــ برای پیر محمد احمدآبادی (محمد مصدق)

***** 

شعر اخوان ثالث برای مصدق

«دیدی دلا که یار نیامد» با صدای اخوان ثالث

 

 

 

شعر اخوان و تولد دوباره دكتر مصدق

« نوحه »

http://www.ois-iran.com/2017/esfand-1395/ois-iran-7531-Achawan_wa_Mossadegh.htm

 

 

 

مصدق

تا به تاريخ بشر، دست امان خواهد بود
نام والای مصـدق به جهان خواهد بود

فريدون تَوللّی ـ  تهران ۱۳۳۱

 

به مناسبت سالگرد انتقال مصدق به احمدآباد  ــ زندانی در تبعیدنزهت اميرآباديان: در قلعه هنوز هم سبز است، به سبزی یاد مردی که سال‌های تنهایی و خاموشی خود را در آن گذراند، قلعه‌ای که هم‌زمان خانه و تبعیدگاه نخست‌وزیر ایران بود. غبار زمان، نه رنگ در ورودی را تغییر داده و نه از نام و یاد مصدق کاسته است. جلوی قلعه احمدآباد که بایستی، انگار مصدق هنوز در حیاط کوچک جنوبی ساختمان به عصايش تكيه داده، نشسته و روزنامه می‌خواند یا ابوالفتح‌خان را صدا زده تا سفارش رعایای ده را بکند. بلندقامت بود، پشتش اندکی خمیده، عصایی در دست داشت و لباس برک‌ می‌پوشید. وارد قلعه احمدآباد که می‌شوی راه باریک خاکی میان درخت‌ها یک‌راست می‌رسد به عمارتی دوطبقه که رهبر جبهه ملی ایران در آن، سال‌های پایانی عمرش را گذرانده است.  ـ
http://www.ois-iran.com/2015/mordad-1394/ois-iran-164-bemonasebate_salgarde_enteghale_dr_Mossadegh_be_ahmadabad.htm


 

 

نگاهی به سير مواضع جمهوری اسلامی در قبال محمد مصدق ـ  احمد زيدآبادی
بزرگداشت محمد مصدق، پس از انقلاب با فراز و فرودهای بسياری همراه بوده است
از آنجا كه بخش مهمی از نيروهای دخيل در انقلاب از ياران ديرين و يا علاقه ‌مندان به دكتر مصدق بودند، معمولا در راهپيمايی‌های خيابانی عكس‌ های مصدق در كنار عكس ساير شخصيت‌ های انقلابی توسط راهپيمايان حمل می‌شد .

در اين دوره روحانيون و ساير گروه های مذهبی كه در انقلاب شركت داشتند، نه فقط از مصدق به بدی ياد نمی ‌كردند بلكه عموما او را به عنوان رهبری ضد استعماری مورد تمجيد و تحسين قرار می دادند.

از بزرگداشت ميليونی تا سکوت و توهين  . ادامه

 

 

میراث راهبردی مصدق  

عباس نعیمی جورشری، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی میراث راهبردی مصدق در شصت و ششمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد نوشت

اگر بپذیریم که هدف جامعه شناسی تاریخی استخراج الگوهای اجتماعی از متن وقایع گذشته است، آنگاه این پرسش مطرح می‌شود که این الگوها چه هستند و به کدام سوژه‌های تاریخی تعلق می‌گیرند. تاریخ معاصر هر جامعه‌ای بیشترین پتانسیل را جهت استخراج الگوی راهبردی دارد از این حیث که اشتراکات زیستی بیشتری را با زمان کنونی در برمی‌گیرد. اینگونه می‌توان پرسش مذکور را در باب دکتر محمد مصدق مطرح نمود. او به عنوان یکی از رهبران شاخص در تاریخ سیاسی ایران مطرح است که زعامت جنبش ملی نفت و دولت برآمده از آن را بر عهده داشته است. دولتی که با عمر دو سال و نیمه‌اش توسط کودتایی چند وجهی سرنگون شد. اکنون که در شصت و ششمین سالگرد کودتا قرار داریم، می‌توان پرسید میراث راهبردی مصدق برای ایران کنونی چیست؟  ـ ادامه

 

 

 

 

جبهه ملّی ایران با ملّت سخن می‌گوید

دکتر کریم سنجابی (رئیس هیأت رهبری جبهه ملّی ایران)

بیانیه تحلیلی دکتر کریم سنجابی رئیس هیأت رهبری جبهه ملّی ایران

در آذرماه ۱۳۵۹ خورشیدی

به انضمام پیشگفتاری بر آن بیانیه 

 از سوی  کمیته انتشارات جبهه ملّی ایران

تهران –  ٢٣ بهمن ١٣٩٧ خورسیدی

 

 

آیت الله سید مرتضی پسندیده  برادربزرگتر آیت الله خمینی 

 درباره دکترمصدق اظهار کرده اند:

  «... فقط راجع به مرحوم دکتر [محمد] مصدق تصدیع می دهم. علاوه بر تمام اخلاق و رفتار خوب ملاقاتهای مکرر که در محل ایشان داشتم، و ایشان همیشه در بستر خوابیده بود، و اطلاعاتم را به عرض می رسانم. ایشان علاوه بر خدمات خوب اسلامی و درست که داشتند، شخصا متدین و اخلاق اسلامی رفتار می نمود، و وصیت نامه‌ی ایشان به خط خودشان نزد این‌جانب بود که برای مکه و عتبات و واجبات اسلامی به خط خود وصیت داشتند، در خدمات به اسلام و مسلمین و احکام اسلام در مملکت ایران یک نفره بودند، در تمام اعمال و رفتارشان خوب و اسلامی بود، و نامه وصیت‌ نامه مکه و زیارات و احکام بسیار کوشش داشت، که بنده دیانت و اخلاق ایشان هرکسی برخلاف بنویسد نمی تواند ثابت نماید. ایشان صلاحیت دینی و ایمانی و اسلامی و مملکتی را داشتند، و إعلام خلافْ ناصحیح و جایز نیست. ...». (۲۷)

آیت الله خمینی:

 کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ سیلی اسلام بر دکتر محمد مصدق بود ـ اکبر گنجی

 

 

آیت الله کاشانی: دکتر مصدق یاغی طاغی به دلیل ایستادن در برابر بیضه اسلام و عدم اطاعت از شاه باید اعدام شود ـ اکبر گنجی

امروز سالگرد کودتای آمریکایی/انگلیسی/فقیهانه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دکتر محمد مصدق است. برخی از روحانیون نامدار در این کودتا نقش آفرینی کردند. آیت الله ابوالقاسم کاشانی نیز نقش مهمی در کودتا، حمایت از "دولت کودتا" و شاه داشت.

"سلطان" و "بیضه اسلام" نقش مهمی در تفکر فقیهان داشته و دارد. از امام رضا روایت کرده اند: "و اِن خافَ علی بیضه الاِسلام و المُسلمین قاتَلَ". اگر خوف به خطر افتادن بیضه اسلام وجود داشته باشد، قتال واجب است. ابن ادریس در سرائر می‌ گوید: "بیضه الاسلام، مجمتع الاسلام". بقیه فقیهان هم از ابن ادریس تبعیت کرده اند. شیخ طوسی در کتاب الجهاد می ‌گوید، اگر این شروط نبود جهاد جایز نیست، بعد می ‌گوید: "الا ان یدهم المسلمین امر یخاف معه على بیضه الاسلام و یخشى بواره او یخاف على قوم منهم فانه یجب حینئذ دفاعهم". ادامه

 تأملی بر مواضع اتخاذ شده در بیانیه شماره ٩ «چهار سازمان و حزب جمهوریخواه»ـ

 ـ [«اتحاد جمهوری‌خواهان ایران ــ حزب چپ ایران(فدائیان خلق) ــ سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور ــ همبستگی جمهوری‌خواهان ایران»] ـ

 تحت عنوان:
«ایجاد جمهوری متکی بر آرای آزاد آحاد مردم ایران، نیاز مبرم ملی است ـ ما مخالف آلترناتیو سازی از سوی قدرت های خارجی هستیم .» ـ

 دکتر منصور بیات زاده  ـ  پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۳۱ ژانويه ۲۰۱۹
قبل از پرداختن به اظهار نظر در باره مواضع اتخاذ شده در بیانیه ی ، شماره ٩ «چهار سازمان و حزب جمهوریخواه» ، ضروری دانستم بخاطرروشن شدن این موضوع که من بر پایه چه موضع و باور های سیاسی و پایبند بودن به کدام یک از ارزشهای دمکراتیک و ملی  به نقد  و اظهار نظر آن «بیانیه» پرداخته ام؛ مختصرأ به رئوس بعضی از «ارزشهای هویتی» سازمانی که من در آن عضو هستم (سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق) اشاره می کنم.
ـــ سازمان سوسیالیست ایران، سازمانی جمهوریخواه می باشد.ـــ ما سوسیالیستهای مصدقی، انقلاب بهمن ١٣٥٧ را، «انقلابی شکوهمند» می دانیم.  اگرچه بعد از پیروزی انقلاب، رهبر انقلاب بر خلاف قولهائیکه در هنگام اقامتش در فرانسه و پس از برگشت به ایران، در بهشت زهرا به ملت ایران داده بودند، و صریحآ در آن گفتار بیان داشتند:  ـ 
ادامه
 
 

 

 

 

 

"سروته يک کرباس"

 به قلم خلیل ملکی

و نوشته ای در نقد آن مقاله به قلم دکتر خسروشاکری تحت عنوان:

"خلیل ملکی و مصدق"

بضمیمه مقدمه ای از سوی هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی

http://www.ois-iran.com/2015/shahriwar-1394/ois-iran-7190-saro_tahe_yek_karbas-wa-khalil_maleki-wa-mossadegh.pdf

 

 

 

 

 

تحریف تاریخ !  ـ بخش اول

چرا دکتر امیرپیشداد و دکترمحمدعلی همایون کاتوزیان طی «ويرایش» کتاب «برخورد عقاید و آرا» خليل ملکی، دست به تحریف تاریخ زده اند؟!

دکتر منصور بیات زاده  ــ    یکشنبه ١٩ بهمن ۱۳۹۳ ٨  فوريه ۲۰۱۵

 

 

 

نظرات متناقض خليل ملکی درباره دکترمصدق!!

تحریف تاریخ ـ بخش دوم

(تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان)(١)

ازدکتر منصور بيات زاده ـ ـپنج شنبه ١۴ اسفند ۱۳۹۳ ـ  ۵ مارس ۲۰۱۵ 

بنظر من(منصور بیات زاده)،  خليل ملکی درنامه ١٨ ارديبهشت ١٣۴۶ به دکتر امیر پیشداد، در کمال بی صداقتی و غرض ورزی، مطالبی درباره شخصيت، نظرات وعملکرد دکتر مصدق و ماجرای کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ تحرير کرده است. مطالبی که با توجه به مواضع ، خواست و اهداف سياسی دکترمصدق و همچنین وضع سیاسی وشرایط حاکم برجامعه ایران در آنزمان  مورد بحث، نه تنها اشتباه می باشند؛ بلکه، حتی در مغايرت کامل با اظهارات خود او (خلیل ملکی) درباره سیاست و عملکرد دکتر مصدق ـ در زمانيکه دکتر مصدق در قید حیات بود و درحصر خانگی در احمد آباد بسر می برد ـ ، قرار دارند. ادامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تحریف تاریخ ـ بخش سوم 

نظرات متناقض و انحرافی خليل ملکی درباره دکترمصدق!!

(تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان)(١)

دکتر منصور بيات زاده  ــ پنجشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۴ - ۹ آپريل ۲۰۱۵

http://www.ois-iran.com/2015/farwardin-1394/ois-iran-2022-dr_Mansur_Bayatzadeh-Nazarate_motanaghese_Khali_Maleki_darbarahe_Dr_Mossadegh-tahrife_Tarikh-3.htm

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تحریف تاریخ ـ  بخش چهارم

نظرات متناقض و انحرافی خليل ملکی درباره دکترمصدق!!

 (تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان)

دکتر منصور بيات زاده ــ سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۵ مه ۲۰۱۵
 http://www.ois-iran.com/2015/ordibehesht-1394/ois-iran-2024-dr_Mansur_Bayatzadeh-Nazarate_motanaghese_Khali_Maleki_darbarahe_Dr_Mossadegh-tahrife_Tarikh-4.htm

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تحریف تاریخ ـ بخش پنجم

نظرات متناقض و انحرافی خليل ملکی درباره دکترمصدق!

*****

مواضع متضاد خلیل ملکی درباره استقلال و«حاکمیت ملی»(اشتات سوورنیتِت) و

مطالبی درباره مذاکرات دکتر مصدق با مقامات دولت آمریکا وبانک بین المللی و...

 (تحريف تاريخ از سوی دکتر امير پيشداد و دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان)

  دکتر منصور بيات زاده ـ آذرماه  ۱۳۹۴ - دسامبر ۲۰۱۵ 

http://www.ois-iran.com/2015/azar-1394/ois-iran-2030-dr_Mansur_Bayatzadeh-Nazarate_motanaghese_Khali_Maleki_darbarahe_Dr_Mossadegh-tahrife_Tarikh-5.htm

 

 

 

درباره اعتراض داريوش فروهر به  دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان

و مطالبی چند در نقد نوشته:

 « ناظران می‌گویند ... روایت سنجابی، ملکی و صدیقی از مخالفت با رفراندوم دکتر مصدق»

دکتر منصور بيات زاده

آقای دکتر محمدعلی همايون کاتوزيان ، استاد دانشگاه آکسفورد نوشته ای تحت عنوان: « ناظران می‌گویند ... روایت سنجابی، ملکی و صدیقی از مخالفت با رفراندوم دکتر مصدق»، در تاريخ چهارشنبه ٨ ژانويه ٢٠١۴ - ١٨ دی ١٣٩٢ از طريق سايت بی بی سی منتشر کرده و در آن توضيحاتی درباره مخالفت «بسیاری از یاران و هواخواهان مصدق» با «رفراندوم»  در دوران حکومت دکتر مصدق ارائه داده است. ادامه

 

دفاع از ارزشهای محوری «نهضت ملی ايران،

برای دکتر مصدق ارجحيت بيشتری داشت تا حفظ مقام نخست وزيری
بخش دوم نوشته ی
: درباره اعتراض داريوش فروهر به دکترمحمدعلی همايون کاتوزيان ــ
دکتر منصور بيات زاده
«اسناد و مدارک منتشر شده از آرشيو های دولتی کشورهای انگليس و آمريکا... ، بيانگر اين واقعيت تلخ است که، موضوع:
باشکست روبرو کردن «نهضت ملی ايران» برهبری دکتر مصدق، از مهمترين اهداف وخواست های مقام های دولتی و فعالان سياسی دولتهای انگليس و ايالات متحده آمريکا، بوده است. آنهم بدين منظور که، خواست و هدف محوری «نهضت ملی ايران»، همان سياستی که دولت ملی دکتر مصدق در دستور کار خود داشت، نتواند به الگوئی برای ديگر ملت های دربند جهان تبديل گردد!
ــ ادامه

 

 

 

 

مجموعه ای از مقالات در نقد شيوه تاریخنگاری و نظرات و عقاید دکتر کاتوزیان، دکتر امیر پیشداد و خلیل ملکی  در باره نهضت ملّی و کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی ـ اتحادیه ملی  ـ دکترمنصور بیات زاده

http://www.ois-iran.com/2015/bahman-1393/ois-iran-2020-majmouaaie_dar_naghde_shivahe_tarikhnegarieye_dr_Katouzian-und....htm

 

 

 

 

 

 

 

 

" حذف مذهب " از کجا؟ از نهاد دولت و يا جامعه!؟

 اشاره ای کوتاه به برخی مطالب مطرح شده از سوی  آقای مهندس عزت الله سحابی  در مصاحبه ای تحت عنوان :

" گردآمدن حول وطن ايران" ـ

دکتر منصور بيات زاده  ـ ١۵ مهر ١٣٨٢   

 

 

 

 

 

تآملی بر نظرات آقای دکتر ابراهيم يزدی

در مورد مهمترين وظيفه "يک نوگرا"  و  "دمکراسی

دکتر منصور بيات زاده

 ١١ بهمن ١٣٨٣ برابر ٢١ ژانویه ٢٠٠۴

 

 

 

 

تأملی بر نظرات آقای دکترعبدالکريم سروش

در رابطه با موضوع

 

« سکولاريسم ستيزه گر»

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ۲۹ شهريور١٣٨۶

 

 

 

 

 

مجموعه ای از مقالات در نقد نظرات روشنفکران دينی 

ـ دکتر منصور بیات زاده

ـ  «سکولاريسم در غرب به معنی غير دينی بودن حکومت هاست،اما تلقی شرق از سکولاريسم دين ستيزی است" ـ

سید محمد خاتمی 

 "چرا و بچه دليلی آقای سيد محمد خاتمی بر اين نظرند که يک واژه سياسی جهان شمول همچون "سکولاريسم" بايد مابين طرفداران دو "دين"  که هر دوی اين اديان مبلغ "توحيد" و  "يکتاپرستی" هستند، دارای دو معنای کاملا متضاد باشد؟ چرا و بچه دليل اروپائيان مسيحی طرفدار "سکولاريسم"،  " دين ستيز"  نيستند، ولی ايرانيان مسلمان طرفدار "سکولاريسم"  بايد " دين ستيز" شناخته شوند؟". ـــ  به نقل از بخش دوم مقاله:  "مطالبی در باره "حقوق شهروندی" و "ارزشها"  و  "بار سياسی" عناصر تشکيل دهنده "نظام دمکراسی"  و ... نقد "نظام مردم سالاری دينی"؛ بقلم دکتر منصور بيات زاده در همين مجموعه

 

 

 

 

 

بيانيه سازمان سوسياليست های ايران

در اعتراض و مخالفت با بمباران مردم بی پناه فلسطين در نوار غزه

 سازمان سوسياليست های ايران محاصره نوار غزه توسط ارتش اشغالگر اسرائيل و بمب باران مردم فلسطين توسط هواپيماهای اسرائيلی را محکوم می کند. رفتار دولت نژاد پرست اسرائيل با فلسطينی ها در بسياری از موارد شباهت زيادی با چگونگی برخورد دولت فاشيستی هيتلر و نازی های آلمانی با يهودييان ساکن کشورهای اروپائی دارد، سياست و عملکردی که در مغايرت کامل با انسانگرائی و حقوق بشر می باشد!  ادامه

پنج شنبه  ۱٢ دی  ١٣٨٧ -  ١ ژانويه  ۲۰۰۹
 

 

مجموعه ای در باره حمله ارتش اسرائيل به غزه

 درسال  ١٣٩٣ / ٢٠١۴

http://www.ois-iran.com/2014/mordad-1393/ois-iran-6770-majmouaie_darbarahe_hamlahe_ESRAEL_be_GAZA-1393-2014.htm

 

 

ويژه نامه مخصوص جنگ غزه

درسال ١٣٨٧ / ٢٠٠٨ ـ  ٢٠٠٩  

مجموعه ای در باره حمله ارتش اسرائيل به غزه

اين مجموعه شامل بخشی  ازبيانيه ها ، مقالات ، گزارش ها و خبرها  در رابطه با  جنگ غزه و حملات هوائی، زمينی و دريائی ارتش اشغالگر اسرائيل، می باشد.

 

 

 

یاسرعرفات و ناسیونالیزم کور عربی

نامه سرگشاده سازمان سوسیالیستهای ایران

 به عرفات رهبر جبهه آزادیبخش فلسطین

« راجع به قطعنامه کنفرانس کازابلانکا در باره حدود مرزی ایران»

به نقل از شماره ١٩ نشریه جنبش سوسیالیستی سال ١٣۶٨/ ١٩٨٩

http://www.ois-iran.com/2011/ordibehesht-1390/ois-iran-1179-namahe_OIS_be_arafat.pdf

 

 

 

بيانيه سازمان سوسياليستهای ايران

در باره  مواضع آقای محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری اسلامی ايران؛ مبنی بر پاک کردن کشور اسرائيل از روی نقشه جغرافيائی خاورميانه و انکار جنايات  «هولوکاوست» عليه يهوديان در دوران آلمان نازی و آدولف هيتلر!

(يازدهم بهمن ماه ١٣٨٤ برابر با ٣١ ژانويه ٢٠٠٦ )

http://www.tvpn.de/ois/ois-iran-1003.htm

 

 

 

  تا سایه آمریکا بر سر اسرائیل است؟ ـ

علی اصغر حاج سید جوادی

آمریکا در ۱۹۴۵ نازیسم هیتلری را در اروپا سرنگون کرد و در ۱۹۴۸ صهیونیسم را با تاسیس اسرائیل بر مردم فلسطین مسلط کرد. کریس هجس Chris Hedges رئیس سابق دفتر نیویورک تایمز در خاورمیانه در سخنرانی خود در دانشگاه پرینستون آمریکا به تاریخ ۲۲ مه ۲۰۰۸ می گوید: “اسرائیل بدون آمریکا احتمالا وجود خارجی نداشت. در جنگ ۱۹۷۳ زمانی که نیروهای مصری برخوردار از آموزش و حمایت شوروی از کانال سوئز گذشتند و سوریه ای ها در ارتفاعات گولان نیرو پیاده کردند، چیزی نمانده بود که اسرائیل نابود شود، هواپیماهای حمل و نقل نظامی غول پیکر آمریکایی برای نجات این کشور سررسیدند. ادامه

 

 

 

دولت اسرائیل، یا یک یاغی جهانی

که در پی اجرای" راه حل نهایی" برای مردم فلسطین است  

ــ علی  شاکری زند

غزه همچنان همان زندان سرگشاده ی گذشته است، با این تفاوت که در زندان زندانبانان مسئول جان و زندگی زندانیان اند اما در غزه زندانبان با ادعای ترک زندان حق بمباران ادواری آن را نیز بر حقوق دیگری که برای خود قائل بود افزوده است.

پس از قطعنامه ی ۲۴۲ سال ۱۹۶۷ شورای امنیت که اسرائیل آن را نیز چون همه ی قطعنامه های پیش و پس از آن لگدمال کرده و حتی موافقتنامه ی اسلو که اسرائیل علی رغم گذاشتن امضاء در پایین آن سند آن را مانند توافقنامه ی معروف مونیخ میان هیتلر و نمایندگان فرانسه و انگلستان پاره کرد، این قدرت نظامی مغرور و حریص همه ی فرصت ها و بهانه ها را برای سرکوب و کشتار باز هم بیشتر فلسطینیان مورد استفاده قرار داده است. ادامه

 

 

 

به یاد مبارز آزادیخواه و استقلال طلب دکتر علی اصغر حاج سید جوادی، نوشته ی « سه شریک در ویران کردن ایران»، به قلم آن زنده یاد را باز نشر می کنیم.   

ــــــــــــــــــــــ 

سه شریک در ویران کردن ایران: ـ

 اصولگرایان ولایت مطلقه، صهیونیسم اسرائیل و جمهوریخواهان کنگره ـ علی اصغر حاج سید جوادی ــ [*] ــ ادامه

 

 

 

مجموعه اي از مقالات و مصاحبه ها

در باره تاريخچه مبارزات و فعاليت هاي دانشجويان ايراني

 در داخل و خارج از کشور

در دوران رژيم شاه.

ضروريست متذکر شد که بخش بسيار بزرگي ازمبارزات و فعاليت هاي دانشجوئي در خارج از  کشور برهبري

کنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني

CISNU

انجام گرفت

 

 جنبش دانشجوئی ايران قبل از انقلاب بهمن ١٣۵٧

ـ چگونگی تأسيس و شکل گرفتن کنفدراسيون جهانی

محصلين و دانشجويا ايرانی (اتحاديه ملی) ـ  

    دکتر منصور بيات زاده   ـ  تيرماه ١٣٩٠ برابربا يولی ٢٠١١

 

 

 

 

تأملی بر نوشته ی بابک اميرخسروی

زير عنوان « ١٦ آذر ربطی به ورود نيکسون نداشت»

دکتر منصور بيات زاده 

اخيرأ در برخی از سايت های اينترنتی ، ازجمله سايت ايران امروز (١) و سايت راديوفردا (٢) نوشته ای بقلم آقای بابک اميرخسروی در باره ١٦ آذر سال ١٣٣٢ ـ که تجديد چاپ بخشی از مصاحبه او با «دويچه وله» می باشد که  در چند سال قبل انجام گرفته است ـ ، درج شده است. بنظر من در آن نوشته که مربوط به وقايع يک مقطع مشخص تاريخ معاصر وطنمان می باشد (گوشه ای از تاريخچه نهضت ملی ايران و در آن رابطه جنبش دانشجوئی ايران ) ، ناروشنی ها و نقائصی وجود دارد. بخاطر جلوگيری از هرگونه بدفهمی و برداشت غلط از محتوی آن نوشته ، بنظر من اشاره به بعضی از آن نقائص و کمبودها، امری ضروری و لازم می باشد!  ادامه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

ـ      «سه قطره خون»، برپيشانی جنبش دانشجوئی،

ناگفته هايی از خانواده و دوستان شهدای ١۶ آذر

ـــ   احمد قندچی ،   مصطفی بزرگ نيا ،  مهدی شريعت رضوی  ـــ

آنچه در پی می‌آید، مصاحبه‌ای است كه نزدیك به سه دهه پیش با برخی اعضای خانواده شهدا و مرتبطین واقعه ١٦ آذر در روزنامه های معروف انجام شده و برای اثربخشی بیشتر و بهتر با فاصله‌ای سی ساله امروز دوباره منتشر می‌شود.

(ـ مصاحبه با دكتر غلامرضا شريعت رضوي، برادر شهيد شريعت رضوي ــ  مصاحبه با برادر شهيد بزرگ‌نيا ــ مصاحبه با خانم قندچي، خواهر شهيد احمد قندچي ــ مصاحبه با مهندس مهدي بازرگان ــ مصاحبه با دكتر رحيم عابدي، معاون رئيس دانشكده فني در سال ١٣٣٢ )

http://www.ois-iran.com/2009/azar-1388/ois-iran-4821-mosahebah_ba_dr_rahim_aabedi-16_azar.htm

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٦ آذر به روایت مرحوم دکتر مصطفی چمران يکی ازشاهدان عينی آن  فاجعه درسال ١٣٣٢

ـ  "... صبح  ورود نیكسون یكی از روزنامه ‏ها در سرمقاله خود تحت عنوان  «سه قطره خون» نامه سرگشاده‌ای به نیكسون نوشت كه فورا توقیف شد. ولی دانشجویان سحرخیزی كه خواب و خوراك نداشتند واستراحت در قبل مرگ دوستانشان میسر نبود، زودتر از پلیس روزنامه را خواندند. در این نامه سرگشاده ابتدا به سنت قدیم ما ایرانی‌­ها اشاره شده بود كه «هرگاه دوستی از سفر می‌آید یا كسی از زیارت باز می‌گردد و یا شخصیتی بزرگ وارد می‌شود، ما ایرانیان به فراخور حال در قدم او گاوی یا گوسفندی قربانی می‌كنیم.» آنگاه خطاب به نیكسون گفته شده بود:«آقای نیكسون وجود شما آنقدر گرامی و عزیز بود كه در قدوم شما سه نفر از بهترین جوانان این كشور یعنی دانشجویان دانشگاه را قربانی كردند.»  ..."  ـ

http://www.ois-iran.com/2009/azar-1388/ois-iran-4820-chamran-16-azar-1332.htm

بصورت  پِ ـ دِ ـ اِف (پی ـ دِی ـ اِف )  ـ

http://www.ois-iran.com/2009/azar-1388/ois-iran-4819-chamran-16-azar-1332

 

 

 

 

زرافشان ، ميلانی

اشاره به نوشته دکتر ناصر زرافشان در نقد گفتار دکتر عباس ميلانی  

و جزوه « ساواک » بنام

 « اسرار فعاليتهای ضد ايرانی در خارج از کشور »

بقلم دکتر عباس ملک زاده ميلانی (عباس ميلانی)

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٩ شهريور١٣٨۶

 

 

 

 

مجموعه ای از مقالات درباره  

مبارزات دانشجويان ايرانی و کنفدراسيون جهانی

 بقلم: دکتر منصور بيات زاده

 

 

 

 

مجموعه ای از مقالات ، بيانيه ها و گزارش ها از 

 تظاهرات دانشجويان دانشگاههای ايران درسال ١٣٨٧بخاطر

بزرگداشت شانزدهم آذر سال ١٣٣٢   ـ روز دانشجو ـ 

 

 

ويژه نامه ١٨ تير ١٣٨٦

مجموعه ای از بيانيه ها ، اعلاميه ها و مواضع شخصيت ها و سازمان های سياسی در اعتراض بعملکرد دولت احمدی نژاد در برخورد با فعالين و رهبران جنبش دانشجوئی 

 

 

رگبار بی امان قساوت

شعری از فریدون مشیری

به یاد قیام مردمی ۳۰ تیر و یادی از دکتر محمد مصدق

 

  

مجموعه ای از

مقالات ، بيانيه ها ، اطلاعيه ها و اعلاميه ها

در باره قيام سی تير ١٣٣١

 

 

 

 

 

 

رؤيای سلطنت و غوغای سلطنت طلبان  ــ مهندس اسماعيل شبان

 

بخش اول ـ ٨ اسفند ١٣٨١

www.ois-iran.com/pdf122.pdf

بخش دوم ـ ١۵ اسفند ١٣٨١

www.ois-iran.com/pdf123.pdf

بخش سوم ـ ٢٢ اسفند ١٣٨١

                                    www.ois-iran.com/pdf124.pdf

 

 

پوزش روشنفکران از محمدرضا شاه پهلوی؟

 

درباره ادعای«بدهکاری پوزش بزرگ روشنفکران ایران، اهل اندیشه و قلم به محمدرضاشاه؟» به قلم آقای دکتر علی رضا نوری زاده در هفته نامه کیهان چاپ لندن ـ شماره ٩٣١ ـ ١٩ دی ماه ١٣٨١ در ستون یک هفته باخبر، طی نوشته ای تحت عنوان "من سرگشته هم از اهل سلامت بودم..."

دکتر منصور بيات زاده ـ ١ بهمن ١٣٨١ 

http://www.ois-iran.com/pdf120.pdf

 

 

 

 

تعبيرات درست از مواضع نادرست ـ

سلطنت طلبان، ملی گرايی و مردمسالاری ـ مهندس اسماعيل شبان

به نقل از نشريه جنبش سوسياليستی ـ شماره ٢۶ ـ تيرماه ١٣٧۴

پس از عکس العمل انتقادی نيروهای ملی ـ مصدقی و بخشهايی ديگر از اپوزيسيون در مقابل مصاحبه آقای رضا پهلوی با يک روزنامه اسرائيلی، وی طی مصاحبه ديگری با کيهان لندن اعلام داشت که «متأسفانه برخی از مطالبی که از قول من در اين مصاحبه نقل شده به هيچوجه درست نيست» و « من هرگز دست کمک خواهی بسوی هيچ دولتی دراز نکرده ام» و «بهيچوجه ادعای نمايندگی و سخنگوی هيچ گروه و سازمانی را نداشته ام و هرگز نخواهم داشت». ادامه

 

 

 

تویترـ  موضع دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

     در باره امضاء  افراد جمهوریخواه در کنار امضای رضا پهلوی  ــ [*] ــ

 

 

 

مهران مصطفوی: ذلیل‌تر از رضا پهلوی ندیدم

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8174-Mehran-Mostafavi-darbarahe-Reza-Pahlavi.html

 

*********

رضا پهلوی، تفتیش عقاید، مک کارتیسم ، دیکتاتور سوم ـ [*] ـ

محمود دلخواسته

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8181-Reza-Pahlavi-taftishe-aghayed....html

 

*********

منظور رضا پهلوی از درخواست کمک از ترامپ و ضبط اموال مردم ایران چیست؟ ـ [*] ـ

ـ محبوبه باطبی

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran8178-manzure-Reza-Pahlavi....html

 

*********

رضاپهلوی و ابتذال گفتمانی! ـ [*] ـ 

  ـ تقی روزبه

http://www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8057-Taghi_Roozbeh-Reza-Pahlavi_wa_ebtezale_ghoftaman.htm

 

*********


   
٣٠ تیر؛ قیام برای بازگشت مصدق

ـ نخست‌وزیری که نمی‌خواست بی‌اختیار کار کند ـ

عصر ایران؛ مهرداد خدیر

www.ois-iran.com/2019/tir-1398/ois-iran-8387-30-tir-ghiyam-baraye-bazgashte-Mossadegh-Mehrdad.Khadir.htm

 

*********
 

بیانیه جبهه ملی ایران به مناسبت  شصت وپنجمین سالگرد کودتای  ٢٨مرداد  ١٣٣٢ـ [*] ـ کودتای ننگین

http://www.ois-iran.com/2018/mordad-1397/ois-iran-8053-bayaniyahe_jebheyemelliiran_bemonasebate_65moin_salgarde_kodetaye_28_mordad_1332.htm

*********

رابطه بین «بازگشت سلطنت» و «بازسازی استبداد»  ـ 

  فرید اسدی دهدزی

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8171-Farid-Asadi-bazgashte-saltanat....html

 

*********

استبداد دینی ی امروز، نتیجه ی استبداد سلطنتی است ـ

 منوچهر تقوی بیات

www.ois-iran.com/2018/shahriwar-1397/ois-iran-8082-Manucher_taghavi_Bayat-estebdade_dinie....htm

*********

کودتایی به اسم رستاخیز ملی ـ  اعتمادآنلاین

www.ois-iran.com/2018/shahriwar-1397/ois-iran-8074-kodetaie_be_esme_rastakhize_melli.htm

*********

نقش اهالی شهر نو در حادثه ۹ اسفند ۱۳۳۱ و کودتای ۲۸ مرداد ١٣٣٢  ـ

ناصر تکمیل همایون

*********
 

کودتای ۲۸ مرداد و فاحشه‌هاي درباري!

نوشته شده توسط مهردخت آذري در ١٧ اوت ٢٠١١

 

 

 

«دزدی»  يکی از صفات برجسته خاندان سلطنتی پهلوی

سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های مصدقی

شنبه  ۲۴ اسفند ١٣٨٧ -  ۱۴ مارس ۲۰۰۹

 

 

 

 

طرفداران جمهوری و وارث تخت و تاج پهلوی

 ـ دکتر محسن قائم مقام ــ 27 دسامبر 2008

امروزه موضوع رهبری سیاسی اپوزسیون خارج از کشور بحث‌های بسیاری را بخود گرفته است و نقش و یا رهبری "شاهزاده وارث پادشاهی پهلوی"، بقول یکی از گروه‌های درگیر و طرفدار ایشان، مرکزیت این گفتگوی جمعی را پیدا کرده است. هواداران مؤمن پهلوی‌ها دنبال آنند که "شاهزاده" در کسوت پادشاه، رعایا را بدور خود جمع نماید. و آنهائی هم که منطق بیشتری در سخنانشان بکار می‌برند و از آزادی و دمکراسی در مملکت دفاع می‌نمایند. در این مورد با شاه پرستان همداستانند، منتها با کمی آرایش لفظی و قابل قبول تر کردن عنوان صحبت.

www.ois-iran.com/ois-iran-4036-dr.m-ghaem-magham-tarafdarane_jomhorie-wa-warese_tajotakhte_pahlawie.htm

 

 

 

بيانيه سازمان سوسياليست های ايران

در باره  اظهارات آقای رضا پهلوی

 در رابطه با همسو و هم نظر شدن و ائتلاف " گروه های تبعيدی اپوزيسيون" و  ادعای مخالفت تمام بخشهای اپوزيسيون با راه حل مسالمت آميز بحران اتمی ايران ــ 25 خردادماه 1385 برابر با 15 ژوئن 2006

www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-1023.htm

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اطلاعيه مطبوعاتی سازمان سوسياليستهای ايران

ـ به تاريخ  ۴  ارديبهشت ماه ١٣٧۴ ـ

در رابطه با گفتار  رضا پهلوی

 

 

 

 

اجازه ندهيم  تا پهلويست ها و متحدينشان

تاريخ معاصر ايران را تحريف کنند

هيئت تحريريه نشريه جنبش سوسياليستي

١۴ اسفند ١٣٨٣ / ۴ مارس ٢٠٠۵

 

 

 

 

 

اعترافات اوباما در گفت وگو با فریدمن
ما در سرنگونی مصدق نقش داشتیم  ــ  به صدام کمک کردیم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کلينتون: ما ايران را از داشتن دمکراسی محروم کرديم

بيل کلينتون در اين مصاحبه پس از ارائه توصيفی درباره اوضاع جهانی، وقتی به ايران رسيد گفت: "ايران موردی کاملاً متفاوت دارد. داستان اندوهبار اين کشور در واقع از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد که آمريکا، دولت دکتر مصدق را که براساس دمکراسی پارلمانی توسط مردم ايران برگزيده شده بود سرنگون کرد و شاه (محمدرضا پهلوی) را به ايران باز گرداند. شاه نيز توسط آيت الله خمينی سرنگون گرديد و در نتيجه ما به آغوش صدام حسين افتاديم. اکثر اعمال فجيع صدام حسين در دهه ۱۹۸۰ با آگاهی و حمايت کامل آمريکا صورت گرفت. ما ايران را از دمکراسی پارلمانی در دهه ۱۹۵۰ محروم ساختيم.».  ادامه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


جان کری وزیر امور خارجه آمریکا:   ـ
ـ «سیا» به طور مستقیم در برکناری نخست وزیر مصدق از قدرت در سال ١٩۵٣ میلادی مداخله کرد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چرا اعراب، ما آمریکایی‌ها را در سوریه نمی‌خواهند

آن‌ها از «آزادی ما» متنفر نیستند. آن‌ها از اینکه ما به ایده‌آل‌های خودمان در کشورهای آن‌ها خیانت می‌کنیم متنفرند. نویسنده: رابرت. اف کندی (پسر) ـ برگردان: صبا نائلی

 

اعلاميه سازمان سوسياليست های ايران

به مناسبت پنجاهمين سالگرد

کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢

« راه مصدق » ادامه دارد

 

 

 

کودتایی به اسم رستاخیز ملی

"... علی دشتی [*] که خود از نزدیک شاهد این نوع تبلیغات بوده، این‌گونه بیان می‌کند:

 «شاه عقده شدید پیدا کرده بود و از هنگام سقوط دکتر مصدق این فکر را در ذهن می‌پروراند که از حیث جلب افکار عمومی و وجهه ملی، جای دکتر مصدق را بگیرد تا مردم وی را چون او بستایند. در این باب شاه تشنه بود و عطش او را مأمورین انتظامی می‌خواستند به نحوی فرونشانند. از این رو به مناسبت ٢٨ مرداد اصناف و کسبه را به چراغانی مجبور می‌ساختند. آن وقت شاه خیال می‌کرد که مردم از روی طوع و رغبت چنین می‌کنند غافل از اینکه همین اقدامات مأموران انتظامی موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌ساخت»." ادامه

 

 

 

ويژه نامه کودتای ٢٨ مر داد ١٣٣٢

(مجموعه ای از مقالات، بيانيه ها و اعلاميه ها در باره کودتای سازمانهای جاسوسی سيا و اينتليجنت سرويس عليه حکومت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق در  ٢٨ مرداد ١٣٣٢)

 

 

 

 

مجموعه ای از مقالات

  در باره سالگرد اعدام دکتر سيد حسین فاطمی

 

 

محمدرضا شفیعی کدکنی؛

 از چنین ملتی چگونه باید توقع حافظه تاریخی داشت؟

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8108-Mohammad_Reza-Shafiei-Kadkani_darbarahe_Hafezahe_Tarikhie.html

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به مناسبت  سالگرد قتل زنده ياد  فرخي‌يزدي

در ٢۵ مهرماه ١٣١٨  در زندان استبداد رضا خانی ( رضاشاه پهلوی)  ـ

 آزادی
آن زمان كه بنهادم،سر به پاي آزادي
دست خود ز جان شستم، از براي آزادي
تا مگر به دست آرم، دامن وصالش را
مي دوم به پاي سر، در قفاي آزادي
در محيط طوفان زاي، ماهرانه در جنگ است
ناخداي استبداد، با خداي آزادي
دامن محبت را، گر كني ز خون رنگين
مي توان تو را گفتن، پيشواي آزادي
فرخي ز جان و دل، مي كند در اين محفل
دل نثار استقلال، جان فداي آزادي

فرخی يزدی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به مناسبت بيست و پنجم مهرماه ، سالگرد درگذشت فرخي‌يزدي ؛

من فرخي يزدي لب دوخته ام

بقلم محمد دادفر ـ روزنامه اعتماد ملی

فرخي يزدي (١٢۶٧ - ١٣١٨ ش)‌از جمله سخنوراني است كه سر سبز بر سرخي زبان گذاشته است. او ستاينده و مرثيه خوان ميرزاده عشقي است و مي‌داند همتاي او را زبان آتشينش به كام مرگ برده است. اما همان مسير را مي‌پيمايد تا در زندان استبداد رضاخاني به ضربه "آمپول هواي پزشك مجاز «مختاري» كشته شود. ادامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

میرزاده عشقی  

ای دوست ببین بی سر و سامانی ایران / بدبختی ایران و پریشانی ایران   ـ ادامه

 

 

پيام تبريک سازمان سوسياليست های ايران به بانو مریم میرزاخانی  ـ [*] ـ

http://www.ois-iran.com/2014/mordad-1393/ois-iran-2010-Payame_Tabrike_OIS_be_banou_Mariyam_Mirzakhani.htm

 

 

 

 

انتشار مستند «مصدق از نگاهی دیگر»

اثر هدی صابرشهید  نهضت ملی ایران

 

 *****

مراسم  رونمایی از مستند «مصدق از نگاهی ديگر»

[سخنانی از: فیروزه صابر ، حسين شاه حسینی، لطف‌الله میثمی]

 

 

در روز ٢۵ خرداد ١٣۶٠

برجبهه ملی ایران چه گذشت ؟

   

      گزیده ای  از خاطرات دکتر حسین موسویان در مورد آن روز

 

 

 

اساسنامه جبهه ملی ایران

مصوب شورای مرکزی انتخاب شده در پلنوم آبان ماه ۸۲

 

 

 

 

بیانیه  ۶ بهمن ١٣٩٧ کمیته انتشارات جبهه ملی ایران ـ تهران - درباره انقلاب سفید و همه‌پرسی انقلاب سفید ۶ بهمن ۱۳۴۱

ــ  بانضمام:

 اعلامیه جبهه ملی ایران  در باره همه پرسی انقلاب سفید  ۶ بهمن ١٣۴١  معروف به اصلاحات آری ـ دیکتاتوری نه ـ

ـ تاریخ انتشاراعلامیه ٣ بهمن ١٣۴١ ــ

بصورت فایل «پی دی اف»

www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8216-bayaniyahe-darbarahe-engelabe-sefide-shah.pdf

بصورت فایل «ورد»

www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8217-elamiyahe-jebheyemelli-darbarahe-engelabe-sefide.shah.htm

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

تحلیلی از نقش نیروهای ملی در همه‌پرسی انقلاب سفید

با نگرشی به سخنرانی محمدرضا پهلوی در ۴ بهمن ماه ۱۳۴۱ در قم

 

 

ــ  بانضمام:

سخنرانی شاه به مناسبت انقلاب سفید در قم ــ

 اگر از خواب بیدار نشوند،

مشت عدالت بر سر آن‌ها در هر لباسی که باشند فرو کوفته خواهد شد

http://www.ois-iran.com/2019/bahman-1397/ois-iran-8218-sokhanraniye-shah-wa-tahlilie-az-nagshe-nirohaye-melli.dar-hameporcie.htm

 

 

 

 

 

«ارزش های سياسی ـ اجتماعی نهضت ملی ایران کدامند ؟

        و«آیا در دوران جهانی شدن آن ارزش ها همچنان به اعتبار خود باقی هستند یا نه؟ »  ـ

  

دکتر منصور بيات زاده 

 شنبه یازدهم شهریور ١٣٩١ برابر با  اول سپتامبر ٢٠١٢

 

 

 

 

 

گزارش در بارۀ جلسۀ  هوادران نهضت ملی ایران در اول سپتامبر  ٢٠١٢

بنا به دعوت « هواداران نهضت ملی ایران » جلسۀ سخنرانی دربارۀ « ارزش های سياسی – اجتماعی نهضت ملی ایران کدامند ؟» و «آیا در دوران جهانی شدن آن ارزش ها همچنان به اعتبار خود باقی هستند یانه؟ »

روز شنبه یازدهم شهریور ١٣٩١ ـ  ١/٩/١٣٩١

www.ois-iran.com/2012/shahriwar-1391/ois-iran-6005-gozareshe_jalasehe_hawadaran_NEHZATE_MELLI-hamburg.htm

 

 

 

 

راه مصدق و ارزشهای تشکيل دهنده آن «راه»

« متن سخنرانی دکتر منصور بيات زاده

در کنفرانس ١٢٩ امين  زاد روز دکتر محمد مصدق

 در ٢٠ خردادماه ١٣٩٠ (١٠ ژوئن ٢٠١١) در شهر لودويگس هافن ـ آلمان»

 

 

 

جبهه ملی ايران در اروپا؛

ــ چگونگی شکل گرفتن تشکيلات «جبهه ملی ايران

 در اروپا» بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ــ

دکتر منصور بيات زاده  ـ ۲۱ اسفند  ١٣٨٩

 

 

 

 

توضيحی کوتاه درباره دلايل پيوند مفاهيم

«آزادی و استقلال » دربين طرفداران «راه مصدق»

تأملی بر گفتار دکتر همايون کاتوزيان

در باره کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ ـ

 بقلم: دکتر منصور بيات زاده ـ  ٣۱ مرداد ۱٣٨۹  

 

 

 

 

بررسی « مبانی و مواضع تشکيل جبهه در اپوزيسيون و نقش آن در تحولات سياسی و ايجاد و تحکيم دمکراسی در ايران»

متن سخنرانی دکتر منصور بيات زاده

عضو هيئت اجرائيه سازمان سوسياليستهای ايران

در جلسه کميته همبستگی هامبورگ

٩ ژوئيه ١٩٩۴ ــ  ١٨ تير ١٣٧٣

 

 

 

 

تأملی بر اظهارات آقای بهزاد نبوی درباره « سیاست صبر و انتظار»  جبهه ملی ایران در دوران رژِیم شاه!

 و توضیحی درباره نتیجه گیری غلط  ایشان، از آن «سیاست»!

(مصاحبه آقای بهزاد نبوی در رابطه با تظاهرات و تجمعات دیماه ١٣٩۶با روزنامه شرق) 

 ــ   دکتر منصور بیات زاده ـ  دوشنبه ۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۹ آپريل ۲۰۱۸

 

 

 

 

تأملی بر گفتار آقای دکتر سعيد حجاريان  مبنی بر

«فاطمی جمهوريخواه بود اما من مشروطه خواه هستم»

دکتر منصور بيات زاده    ـ ١٩ آبان ماه ١٣٨۶ برابر با ١٠ نوامبر ٢٠٠٧

 

 

 

 

نوشته ای  ازپرفسور خسرو شاکری  زند  تحت عنوان

، «هـشـدار به جبهه ی ملی ايران»

شاکری در آن نوشته  به نقد  مطالبی که  مهندس کوروش زعیم طی مصاحبه با آقای اسماعیل نوری علاء در باره ي «مبارزات کنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايران و جبهه ي ملي ايران در اروپا » بیان نموده، پرداخته است. ادامه

 

 

 

 

 

تأملی بر اظهارات آقای مهندس کورش زعيم 

تحت عنوان « جبهه ملی ایران زير ذره بين »

اشاره ای کوتاه به ارزش های دکترين مصدق و« راه مصدق» و اعتراض به «تاريخسازی» آقای مهندس کورش زعيم مبنی بر:   ـ

 مصدق، «با آمدن زعیم دوباره فعال شده بود»

دکتر منصور بيات زاده  ـ  ۹ بهمن  ۱۳۸۹  

آقای مهندس کورش زعيم در گفتگوئی با «نشريه بين المللی کورش » بدون توجه به اسناد و مدارک معتبر ، سعی نموده است مسائل تاريخی را بصورتی  بيان نمايد و توضيح دهد تا از آن طريق برای خود (مهندس کورش زعيم) آنچنان تاريخچه سياسی که مورد علاقه اش است و نه آنطور که اعمال و کردار و مواضع سياسی اش بيانگر آنست، ترسيم نمايد. وی با اتخاذ چنان شيوه کاری، گوشه هائی از تاريخ معاصرايران را وارونه جلوه داده ، بدون اينکه به اين موضوع توجه داشته باشد که چنان شيوه ی کاری ، عملی در خدمت  خدشه دارکردن تاريخ معاصر ايران است. در واقع شيوه ی کاری است، که به «تاريخسازی» و «جعل تاريخ» معروف است! ادامه 

 

 

 

 

«وطن دوستی» و  «نژادپرستی»

 

دو مقوله کاملا متفاوت هستند،

اگرچه هر دو در رابطه با «ناسيوناليسم» مطرح می شوند!  ــ

 از: دکترمنصور بيات زاده ـ دی ١٣٨٧

 

 

 

 

برتری یک ملت بر ملل دیگر

در نهضت ملی ایران راه نداشته است

به قلم دکتر مهدی مؤید زاده  ــ  تهران ٢۴ /٩ /١٣٨٧

 

 

 

 

در باره ادعای آقای دکتر محمود احمدی نژاد مبنی بر وجود

« آزادی تقريبأ مطلق » ؛

درحاليکه بازداشت ، شکنجه  و زندان نيروهای مخالف

« استبداد، خودکامگی و انحصار طلبی »

در دستور کار روزانه مقامات امنيتی و قضائی دولت قرار دارد!

دکتر منصور بیات زاده  ــ جمعه  ۲٦ مرداد ١٣٨۶ ــ ۱٧ اوت ۲۰۰۷

 

 

 

بيانيه سازمان سوسياليست های ايران ـ

 دوشنبه  ۵ آذر ١٣٨۶ ٢۶ نوامبر ۲۰۰۷

 در رابطه با تشکیل «شورای ملی صلح»  ـ

«...اما در رابطه با جلوگيری از «جنگ» و شرايطی که ايالات متحده آمريکا و متحدينش در رابطه با  «قطعنامه های شورای امنيت» بوجود آورده اند،  ضرورت دارد که پيشگامان اين «شورا»  در هنگام تدوين خط مشی آن شورا همچنين توجه داشته باشند که در مبارزه با جنگ ، نسبت به دفاع از حقوق ملی  ايران کوتاهی نشود. 

نبايد از خاطر بدور داشت که ما امروز در بين هموطنان خود شاهد اعتراضات برخی ازافراد و نيرو های سياسی در رابطه با پايمال شدن حقوق ايران در دريای مازنداران هستيم، بدون اينکه برای اکثريت بزرگی از اين نيروها دقيقأ روشن باشد که اين «حقوق»  کدامند، و بر پايه کدام اصول بين المللی قرار دارند؟ با توجه به نا روشنيها واشکالات فوق ، ما خود بهيچوجه اين حق را نداريم ، موقعی که در رابطه با جلوگيری از جنگ  و قبول « قطعنامه های شورای امنيت »  از سوی دولت ايران صحبت  می نمائيم، دقيقأ جوانب آن قطعنامه ها در امر «تعليق غنی سازی اورانيوم »  مورد نظر «شورای امنيت » را روشن ننمائيم. روشن است که  آن جوانب نبايد  بهيچوجه در تضاد با  «حقوق ملی»  ، حق «حاکميت ملی» (اشتات سوورنيتت) * و استقلال ايران باشد....». ادامه

 

 

 

بمناسبت پنجاه وهفتمين سالگرد ملی شدن صنعت نفت

بقلم : دکتر منصور بيات زاده  ـ  ٢٩ اسفند ١٣٨٦
بنظر ما سوسياليست های مصدقی، تفاوتی که بين «ملی شدن صنعت نفت» و «