نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.tvpn.de/sa/sa-ois-iran-2531.htm

 

 

Mon   28 08 2006   19:48


ی یی Ϙ

٦ ١٣٨٥

: ی یی Ϙ
ی: یی
: ј

ی یی ی ی . یی ی ی ی . ȡ یی ی ی ی یی ی. 
یޡ یی ی ی ی ی ی ی .  

یی ی یی ی ی یی ییی یی ی ی . Ͽ Ӂ یی یی ی یی یی ی . ی ی. ی Ԙ ی ی ی.  

ی ی ی ی ی ی ی . ی ی یی ј ی یی ی ی . ی ی ی ی یی ( ӡ یی ی ی یی) ی ی ǁ یی . یʡ ѐ ی ی . ی ی ϐ ی یی ی یی یی . ی ی ی ی ی ی ی ی یی Ԙی ʡ ی ݝǐ . ی ǁ ی ی ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ٥٠ ی یی ی ی.   

ی ی ی ی ی ی یی Ԙی ی ی .   

ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی . ǐ یی Ϙ ی ʝȻ ی 捘ی Ԙی ی. ی ی . ǎ ی޻ ی یی .   

١- ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی .
٢- ی ی ی 捘ی ی .
٣- ی ی ی ј ی . ی ی ی ی ی .
ǐ ی ی ی ی . ǐ ی ی یی ی ی ی ی Ǎ ی.
١- ی ی ݘ ی ی ʡ Ϙ .
ی . Ϙ ی ݘ Ϙ ی ی ی [ ] ی ی ی ی Әی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ی ی یی ی ی ی . ǐ ǘ ی .
ی Әی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی. ی یی ی ی ی ٧ ی ٩٧ ی ی ǐ ی ȁی ǿ ی یی . ی ی ǁی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی ی ی ١٩٣٣ یی ی یی. ی Ϙ یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی ی ی. ی ی Ϙ . ی یی ی ی ی یی ȡ ی ... ی ی ی ی ی . Ϙ ی ی ی ی . ی ی یی ϻ ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی.
ی ޡ ʡ ǻ ی :
ی ی یی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی ی ی .
ی ݘ یی ی یی ی ی ی ی ی! ی. ی ԝی ی ی ی یی . ی ӝ ی ݘ . ی Ϙ یی ݘ ی Ϙ . ی ݘ ی ی ی ǐ ی .
ی )( یی ی یی ی ی ی ییی. ی ی ی . ی ی ی ی ی ی .
Ϙ ޝ یʝѡ یی یی ی Ӂ ی ی ی ی ی ی ی Ȑی ی ǘی . ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی یی ی یی ی ی.
: ی ی یی Ϙ Ϙ یی ٢٢٧
ی Ϙ ʡی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ʫ یی Ԙی ی ی یϿ
: ی ی- ١٢٨/١٢٨ ی ی
ی یی ی ی ی ی . ی ی ی ی ی . ی ١٨ ی ی ی یی ی ی ی ی یی . ԁϻ ییی ǘی ی یی ی ǘی ی یی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی یی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی.
ی ی ی یی ی ی ی یی ی ی ی ی ی. ޡ . ی ی یی ޝی ی ی Ȑی.
ی ی ی ی ی یϿ ޡ ی ی ی . ی ی ی یی ی ی Ȑی یی .
ی ی ی ی ی ی ی ی јی ی ی . ی ی ǐ ی ی ی یϡ ی ی ی [ ی ی ی ی یی ] ی ی ی. یی ̝ی یی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی یی. ی ی ی ی . یی ٧٩ ١٢ ی یϐ .
ی ی ی ی ی ǘ ی ییی ی ی .
ی یی ٥٠٠ ی ی ی Ȑی ی . ʘی ی Ϙ ی ی ی Ґ ǐ ی . ی ی ی ی ی ی ی ی .
یی ١٦ ی Ԑ یی Ԑ. ی ی یی ی ݘ ی ی. ی Ϙ ی ی ʡ ѐی یی ی . ی ی ǘ ј ی Ȑی ی ی . ی ی ی ی ی ی. ی ی یϐ ی Ȑی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی . یی ݘ ی ǐ یϡ ی ی ی ʿ
ǐ ی ی ی ی ی ی یی Ϙ ی ی ی یی. Ԙی Ͽ ی ی ݘ ی ی ی ی یی ی . ی ی یی ی ی Ϙ ی.
٢- ͝ ی ی ی ی .
یی ١٩٠٧ ی یӡ ی ی ی . یی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ی . ی یی یی یی . ی . ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی .
ј ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ʘی .
ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی Ͽ ی یی. یی ی ی . ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی- ی . Ϙ ʐیی . یی ی ی. ی ی ی ی ی ی ی Ȑی. ی یی ی . ی Ԙی ی. یی یی. یی ی ی ی یی ی ی Șی ی.
Ϙ ی ی ѐی یی ی یی ی ی . ی Ϙ یی ی یی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی ی یی ی ی Ͽ
ی ی ی ی ی یی ی . ی ی ی ی ی ی- ی ی ی یی ی ی ی. ی ی ی ǐ ی- ی یی ѐ ی یʿ ی ی ی ی یی .
٣- ی یی ی .
ی یی ی ی ݘی .
ی ѐی یی ی . ی ی ٥٠-٥٠ ی ѐ Ͽ ی ی ј ј ی ی ی Ә . ی ی . ی ی ی. ی ǐ ی ٥٠-٥٠ ی ǘ ی ی. یی ی ی ٥٠ ǘ ی ی ی.
Ϙ ی ی ی ی ی ی . ی ی ؝ی ی . ی ی ی ٥٠ ی ی Ϙ ی ی ی یی ی . ی ی ی . یی یی یی ی ی ٥٠ یی ی ی یی. ی ی ی یی ی ی . ی Ϙ ی . ی ی ی ʐی ی یی ی . ی ی ݘ ی ی ٤ ی ی ی ٦ Ԙی . یی Ϙ ی ی ی ی . ͘ یی ی یی یѝی یی یی ی ی ی ی ییی ی ی ی. ی ی Ӂ ی .
ی یی ی ی ϐی ی ی Ȑی ʡ یی یی ѐی ی .
٤- ی ϐی ی ی ǘ .
ی ی Ԙ ی ی . ی ی. ی یʿ
- ی ی ی ی ی ݘ ی ی ی ʿ
ی ی ی ј یی[ ] یی CIA ی یی ی ی ǁ ی. ی ی یی Ȑی . ی یی ی. ӻ یی:
ǐ ی ی. یی ی ی یی ی یی ی ی ی . ی ی ی ی. ی ی یӡ ی ӡ ǡ ǡ ѐ ی ی ی ی . یی ی ی ی ی ی Ȑی. ی ی ǐ ی .
ی ی ی ی ... ی ی ی ی ی ϐ ی ی ی ی. ی یی ی ی ی . ی ی .
- Ǎی ی ی یی ʡ ی ی ی یی ی ی ی ǘ ی ی ی ی ی یی .[ ] ӝی ی یϐ ی ی یی ی ی ی... Ș ی ی .[ی] ی ی ی ǘ ی Ǎی . ی یی . ی ی ѐ ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ϫ ی ی ی ی . ی ی ی ϡ ѐ ϡ ی . ی یی ی ϐ ی ی ی .
٥- Ϙ ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ʻ
ی ی ی ی. ی ی ی ʿ
ی ی ѐ ی . ی ی ی ی Ͽ ǐ ی ی ی ی یϿ ی یʝی یی ی Șی ی ی یی ی ١٠ ی ی ی Ϙ Ԙ یی ʝ ԝ ǐ ی ی ی ی ی ی ی Ͽ ی ی ی . ǐ ی ی. ی یی ی ی ی ȍ ی ی Ԙ. ǐ ی یϿ ی ی ی ی ی ی ϻ ی ی ی ی ی Ȑی ی ی ی ی یی . ی ی ی ی ͘ ی. ی ݝ ی ی ʘی . ی یی Ϙ ی ی یӡ ی ی Ǎ ӻ ی ѐ Ǎ ییی ی ی ی ی ی ی ی یѡ ی ј ی ی ی ی ی ј ی ی ی . ј ǐ ی ی ی ѐی ʻ ی یی ޝی ی . ی ی ی ی . یی ی Ԙ ی ی ی ی ی ی ʐ ی ی ی ی ی ی . Ԙ ی ی .
ʘ ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی ی ی ی ی Ԙ ی . ی ی .
Ȑی ی ی ی ی ѐ. ی ی یی[ ] . . ی ی. ʿ ی : ی ی ی. ی . ی ی ی ی . ی ѐ ی . ی ی ی ی ی ی ی . ی ی .
ی ی Ͽ ی Ǎیی Ͽ
ی ی ی ʻ .
ی ی Žǘ ی یی ی یی ی ی ϡ ی ̘ ی ی ی ی ییی . ی ی ی ی ی ی Ρ ǐ ی ی ی یی یј ی. یی ی ی ϡ ی ی . ی ی یی یی .
ی ԡ یϐ Ȑی ی ی ی ی ی ی یی ی Ȑی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ϡ ی ی Ͽ ی ی یی ی ی.
٦- ی ی ʝ ی .
یی ی ی ی Ȑی ی Ϙ ی ϡ یѝیی ی ی Ͽ
ی Ǎ ʘی ی ی ʝ ی ی ی ی . یی ی یی [ ی ١٦ ی ی ی ی ] ی یϐ ی Ȑی ی ی ȝ ی ی ی ȘϿ ی یی ʫ ی ی ی ی.
ی ی یی ݝی ی ʘ. ǐ ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی Ͽ
یی ی ی ی ی ی ی. ی ی Ϙ ی ی یϫ ی ی ی ی ی ی ی !
ی ی ی ی ی ی ی Ͽ
ی ی ی Ԙ ی 捘ی ی ی ی ی . ی ی ی . ی . ی ی. ی ی ی ی.
ی ی ٣٠ی ی یϫ ی ѐ ی ޻ ٢٨ Ͽ ی ͘ ی Ͽ ی Ͽ
یی ی . ی ی ی ͘ .
ی ی Ϙ ٦ ٢٧ ی ی . یی ی ی ی ی.
Ϙ ʻ یی ی ی ی ی ی ی .
ی ی ی ǐ ی ϡ ی یی.
Ϙ یی ی ی ی ی ی ی ǘی یی ی ی ٦ .
ی ی ی یی ϡ ی ی Ϙ یی ј .
ی ی Ǎیی ی ی ٢٨ ی ی.
ی ی ʝ ԝی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی Ӂ ی ی ی .
ی . ی ی Ӂ ی ی ی ی ی ی Ϙی ی ی ژ یϐی ی ی یѻ ی ی ی . ژ ی ی ی ʡ ی Ӂ ی یی ی.
ی . ی ԝǡ . ی ی ی ژ ی . یی Ϙی CIA ی ǁ ی. ی ی یی ی ی ژ ی.
ی ی ی ی ی [ ] ʐی ϐ ی Ͽ
ی ی ی Ȑی یӁ ی Ϙ یی یی ی ی ی ʐی ی ی .
ی ی ʻ ی ی ی ϐǡ ӝǡ ی یی .
ǐ ی ϡ ی یϡ ی ی ی ی ѝ ԝی ی یی ی ی ی ی. ʝ ԝ ی ی ی ی .
ی ی یی ١٩٣٣ ی ی ی - .
ی یی Ϙ ޡ ی ی ј ی ی یی:
ی ϡ ی ی ی ی ی ی Ә ی ј ی ی ј یی . ی ی .
ی یی:
Ϙ یی ی ϡ ǘ ی یی یی ی. ی ٥٠ ی ی. ی ی ی ی ی ی ̡ ی ی .
یی ی یی ٥٠ ی ی ی ی . ی ی ی ǎ .
: یی ی ǘ ی ی ǁ .
ی: یی ی ͘ی .
: یی ی ی ی .
: یی یی یϐ ی ј ی یی ی ǘ یی ی ޝ ی یی.
: یی ی ی ی ی .
ی ی . یی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی. ی ی ی ی ی ی یی .
١- ی ی . ʐی یی . ی ی ی .
٢- ی ی ی ی ی ی ی ی ϡ ی ی .
٣- ی ی ѐ ی ی یی .
ȝی ݘی ی Ґ ی .
ی Ԙ ی ی Ґ .
ی . ی ی ی . . ی Ϙ ی Ԑ ی یی ی ی ی ی ی . ی ј یی یی یی ی Ϙ . ی ی ی ی ی ی ی .
ی Ϙ ی ϐی ی ی Ϙ یی ی.